PRIEŠSĖLIO AUGALŲ LIEKANŲ APDOROJIMO ĮVAIRIOMIS AZOTO TRĄŠOMIS IR HUMINĖMIS MEDŽIAGOMIS BEI JŲ NAUDOJIMO NORMŲ ĮTAKA DIRVOŽEMIO SAVYBĖMS IR DERLIUI

  • Ona Bundinienė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
  • Roma Starkutė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
  • Vytautas Zalatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
  • Danguolė Kavaliauskaitė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
  • Nijolė Maročkienė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Abstract

2013–2014 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute atliktų tyrimų tikslas ištirti ir įvertinti apdorotų skirtingomis azoto trąšomis, huminėmis medžiagomis ir jų mišiniais paskleistų ant ražienų ir susmulkintų šiaudų įtaką dirvožemio savybėms ir augalų produktyvumui. Bandymai vykdyti priesmėlio ant lengvo priemolio karbonatingajame sekliai glėjiškame išplautžemyje – IDg8- k / Calc(ar)i- Epihypogleyic Luvisols – LVg-p-w-cc).
Didžiausias prekinis baltagūžių kopūstų derlius (59,3 t ha-1) gautas apdorojus priešsėlio augalų liekanas (ražienas ir susmulkintus šiaudus) azoto trąšomis ir huminėmis medžiagomis (20 l ha-1 humistaro ir 50 kg ha-1 amonio salietros). Priešsėlio augalų liekanas (ražienas ir susmulkintus šiaudus) apdorojus huminėmis medžiagomis (humistaras) ir azoto trąšomis (amonio salietra), pagerėjo dirvožemio fizikinės savybės (dirvos tankis ir kietis). Didesni organinių medžiagų, humuso kiekiai dirvožemyje pavasarį aptikti apdorojus priešsėlio augalų liekanas (ražienas ir susmulkintus šiaudus) huminėmis medžiagomis ir amonio salietra (10 ir 20 l ha-1 humistaro ir 50 kg ha-1 amonio salietros) bei huminėmis medžiagomis (10 ir 20 l ha-1 humistaro).

Published
2019-06-06
Section
Articles