Focus and Scope

Recenzuojamas mokslinis žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“ (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904) nuo 2004 m. buvo leidžiamas vieną kartą per metus, o nuo 2021 m. leidžiamas du kartus per metus. Žurnalo leidyba finansuojama  valstybės biudžeto bei Kauno kolegijos lėšomis. Moksliniai straipsniai publikuojami nemokamai.
Žurnalas registruotas tarptautiniame atvirosios prieigos recenzuojamų mokslo žurnalų registre Directory of Open Access Journals (DOAJ) <https://doaj.org/>. Jame indeksuojami viso teksto žurnalo straipsniai.
Tai daugiadalykis mokslinis leidinys, kuriame skelbiami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai iš, socialinių, gamtos, žemės  ūkio, medicinos ir sveikatos, technologijos ir humanitarinių mokslų sričių.  Publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.
Visus žurnale publikuojamus  straipsnius recenzuoja ne mažiau kaip du recenzentai. Autoriai turi pataisyti straipsnius, atsižvelgdami į recenzijose pateiktas pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgta. Sprendimą dėl straipsnio publikavimo žurnale priima žurnalo redakcinė kolegija. Anksčiau skelbti arba kitų leidinių redakcijoms įteikti darbai nepriimami.
Autorių pateikti rankraščiai tikrinami teksto sutapties nustatymo įrankiu ir nustačius plagiato atvejus yra atmetami. Galutinę atsakomybę už straipsnio turinio originalumą  prisiima straipsnio autorius (autoriai), pasirašydamas(i) garantinį raštą.
Žurnalas suteikia autoriams teisę savo straipsnį įkelti į institucinę talpyklą ar kitaip platinti be jokių apribojimų.
Žurnalas atvirajai prieigai teikia jau recenzuotus straipsnius. Autorius paskelbia savo pirminį originalų straipsnį žurnale ir išsaugo autorines teises,  o vartotojai nemokamai naudojasi šia informacija internete.
Leidinio dokumentai:
reikalavimai straipsniams; garantinis raštas; informacija apie autorių(ius) ir straipsnį.

The peer-reviewed scientific journal “Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose” (Applied Research in Lithuanian Universities of Applied Sciences) (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904) was published annually from 2004.  Since 2021, it is published twice a year. The journal is funded by state budget and Kaunas University of Applied Sciences. The publication of articles is free of charge.
The journal is registered in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) at <https://doaj.org/>, and the articles published in the journal are indexed.
This is a multidisciplinary research journal containing original research articles (not published anywhere else before) that belong to the research areas of social, natural, agricultural, medical and health, technology sciences, and humanities. The languages of the journal are Lithuanian, English, and Russian.
Each article is evaluated by at least two reviewers. Authors are recommended to improve the articles according to the reviewers’ remarks or provide arguments why they do not agree with them. The final decision is made by the editorial board. The articles published or submitted to other journals are not accepted.
The manuscripts submitted by authors are checked by a text-matching tool.  The papers with the evidence of plagiarism detected are rejected. The responsibility for the originality of the content lies on the author/s, who sign a Letter of Guarantee. The journal gives authors the right to distribute their article without any restrictions.
The journal provides open access to peer-reviewed articles. The author publishes his original article in the journal and retains copyright. The users use the publication online for free.
Publication documents: 
Requirements for Articles; Letter of Guarantee; Information about Author (s) and Article      

Open Access Policy

Žurnalas atvirajai prieigai teikia jau recenzuotus straipsnius. Autorius paskelbia savo pirminį originalų straipsnį žurnale ir išsaugo autorines teises,  o vartotojai nemokamai naudojasi šia informacija internete.
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.