Vyriausioji redaktorė

 Dr. Lina Šarlauskienė (Kauno kolegija, Lietuva)

Redakcinė kolegija

Dr. Andre Araujo (Gvardos politechnikos institutas, Portugalija)
Dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė (Kauno kolegija, Lietuva)
Dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, Lietuva)
Dr. Diana Barragan Ferrer (Kauno kolegija, Lietuva)
Dr. Erika Kubilienė (Vilniaus kolegija, Lietuva)
Dr. Ewa Czarniecka-Skubina (Varšuvos gyvybės mokslų universitetas, Lenkija)
Dr. Francesco Scorza (Bazilikatos universitetas, Italija)
Dr. Georgios Ouzounis (Atlas AI, JAV)
Dr. Giedrius Gecevičius (Kauno kolegija, Lietuva)
Dr. Gintaras Keturakis (Kauno kolegija, Lietuva)
Dr. Hen Friman (Holono technologijų institutas, Izraelis)
Dr. Irma Spūdytė (Kauno kolegija, Lietuva)
Dr. Iveta Mietule (Rėzeknės technologijų akademija, Latvija)
Dr. Jan-Jaap Reinders (Groningeno universitetas, Olandija)
Dr. Jurgita Mikašauskaitė-Tiso (Kauno kolegija, Lietuva)
Dr. Jurgita Tuitaitė (Kauno kolegija, Lietuva)
Dr. Laura Žlibinaitė (Kauno kolegija, Lietuva)
Dr. Lina Majauskienė (Kauno kolegija, Lietuva)
Dr. Marijana Prodanovic (Universitetas Sinergija, Bosnija ir Hercegovina)
Dr. Miglė Munderzbakaitė (Kauno kolegija, Lietuva)
Dr. Pavlo Kolodiy (Lvovo nacionalinis aplinkos universitetas, Ukraina)
Dr. Ramūnas Čičelis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Dr. Rasa Tamulienė (Kauno kolegija, Lietuva)
Dr. Rima Jasnauskaitė (Kauno kolegija, Lietuva)
Dr. Rimantė Hopenienė (Kauno technologijos universitetas, Lietuva)
Dr. Svetlana Havenko (Ukrainos spaudos akademija, Ukraina)
Dr. Tija Zirina (Latvijos universitetas, Latvija)
Dr. Urszula Widelska (Lomžos valstybinis taikomųjų mokslų universitetas, Lenkija)
Dr. Vilma Morkūnienė (Kauno kolegija, Lietuva)
Dr. Zita Baužienė (Kauno kolegija, Lietuva)

Atsakingoji sekretorė

Dr. Dalė Šumskienė (Kauno kolegija, Lietuva) 

 

Editor-in-chief
Dr Lina Šarlauskienė (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)

Editorial board
Dr Andre Araujo (Polytechnic Institute of Guarda, Portugal)
Dr Aušra Rimkutė-Ganusauskienė (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Brigita Janiūnaitė (Kaunas University of Technology, Lithuania)
Dr Diana Barragan Ferrer (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Erika Kubilienė (Vilniaus kolegija | Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Ewa Czarniecka-Skubina (Warsaw University of Life Sciences, Poland)
Dr Francesco Scorza (University of Basilicata, Italy)
Dr Georgios Ouzounis (Atlas AI, USA)
Dr Giedrius Gecevičius (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Gintaras Keturakis (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Hen Friman (Holon Institute of Technology, Israel)
Dr Irma Spūdytė (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Iveta Mietule (Rezekne Academy of Technologies, Latvia)
Dr Jan-Jaap Reinders (University of Groningen, Netherlands)
Dr Jurgita Mikašauskaitė-Tiso (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Jurgita Tuitaitė (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Laura Žlibinaitė (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Lina Majauskienė (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Marijana Prodanovic (University Sinergija, Bosnia and Herzegovina)
Dr Miglė Munderzbakaitė (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Pavlo Kolodiy (Lviv National Environmental University, Ukraine)
Dr Ramūnas Čičelis (Vytautas Magnus University, Lthuania)
Dr Rasa Tamulienė (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Rima Jasnauskaitė (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Rimantė Hopenienė (Kaunas University of Technology, Lithuania)
Dr Svetlana Havenko (Ukrainian Academy of Printing, Ukraine)
Dr Tija Zirina (University of Latvia, Latvia)
Dr Urszula Widelska (Lomza State University of Applied Sciences, Poland)
Dr Vilma Morkūnienė (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)
Dr Zita Baužienė (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)

Executive Secretary
Dr Dalė Šumskienė (Kauno kolegija Higher Education Institution, Lithuania)