VALSTYBINIS EKONOMINĖS POLITIKOS REGULIAVIMAS KAIP VISUOMENĖS SOCIALINIŲ – EKONOMINIŲ INTERESŲ GARANTIJA

  • Sigitas Šamanskas

Abstract

Visuomenės socialinių – ekonominių teisių (interesų) apsauga yra aktuali kiekvienos šiuolaikinės demokratinės valstybės visuomenei. Visuomenės socialinių poreikių įgyvendinamas pozityviosiomis reguliavimo priemonėmis leidžia šią visuomenę įvardinti kaip socialinės rinkos ekonomikos visuomenę. Socialinės rinkos ekonomikos visuomenėje aukščiau ekonominės naudos ir efektyvumo principų, iškeliami žmogaus kaip visuomenės nario gerovės bei viešojo intereso įgyvendinimo prioritetai. Lietuvos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad valstybė reguliuodama ūkinę veiklą, turi laikytis asmens ir visuomenės interesų derinimo principo, užtikrinti ir privataus asmens (ūkinės veiklos subjekto), ir visuomenės interesus, siekti ne atskirų asmenų gerovės, bet būtent bendros tautos gerovės. Pažymėtina, kad esant ekonominei pusiausvyrai, negalima pakelti gyvenimo gerovės (spręsti socialiai svarbių uždavinių) vienai visuomenės socialinei grupei, neribojant kitos socialinės grupės gerovės, todėl iškyla probleminis tyrimo klausimas, kaip nustatytasis valstybinis ekonominės politikos reguliavimas derina visuomenės socialinius – ekonominius ir ūkinės (verslo) veiklos subjektų interesus.

Tiriant šią problemą pirmoje straipsnio dalyje analizuojamos valstybinio reguliavimo istorinės, socialinės ir ekonominės prielaidos, šiuolaikinės demokratinės visuomenės interesų kontekste. Antroje straipsnio dalyje vertinami valstybės ekonominės politikos reguliavimo tikslai ir priemonės. Trečioje straipsnio dalyje analizuojamos visuomenės bendro gėrio ir ūkinės (verslo) subjektų interesų pusiausvyros prielaidos bei vertinami valstybinio ekonominės politikos reguliavimo pozityvieji ir negatyvieji aspektai.

Įvykdžius užsibrėžtą straipsnio tikslą ir iškeltus uždavinius, padaryta išvada, kad nepaisant nustatytų fragmentiškų valstybinio reguliavimo veikimo trūkumų, valstybinio reguliavimo sistema yra ta sisteminė pozityvioji priemonė, kuri užtikrina ir valstybės sankcija garantuoja visuomenės socialinių – ekonominių interesų įgyvendinimą.

Published
2017-05-30