PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS/-IS ŽAIDIMAIS

  • Ieva Jankūnaitė Kauno lopšelis-darželis „Žara“
  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija

Abstract

Straipsnyje pateikiama priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo žaidimais teorinė analizė bei atlikto tyrimo rezultatų apžvalga. Teorinėje dalyje diskutuojama apie kūrybiškumo ugdymo/-si priešmokykliniame amžiuje aktualumą, aprašomos žaidimo rūšys ir jų reikšmė vaiko ugdymui/-si, analizuojama žaidimų svarba kūrybiškumo ugdymui/-si priešmokykliniame amžiuje. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, pateikiamas tėvų požiūris į kūrybiškumo ugdymą/-si žaidimais priešmokykliniame amžiuje. Tyrime taikyti mokslinės literatūros analizės ir apklausos raštu metodai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad kūryba žaidžiant teikia vaikui didžiulį malonumą ir pasitenkinimą, kuris yra reikšmingas asmenybės tapsmui, nes žadina savivertės jausmą, o kūrybiškumo ugdymas žaidimais jau ankstyvojoje vaikystėje nulemia sėkmingą asmenybės vystymąsi ir formavimąsi.

Published
2019-01-02
Section
Socialinių mokslų tyrimai