TVARIOJI ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO VEIKLOS KONCEPCIJA

  • Žaneta Kavaliauskienė Šiaulių valstybinė kolegija
  • Virginija Latvėnienė Šiaulių valstybinė kolegija

Abstract

Šio tyrimo problema – kaip šiuolaikinį žmogiškųjų išteklių valdymą pagerintų tvarumo principų paisymas? Tyrimo tikslas – konceptualizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą ir tvarumą organizaciniu aspektu. Tyrimo metodika –pasitelkus mokslinę literatūrą išanalizuota tvarumo sampratos kaita žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, atskleistas šių konstruktų sąryšis ir numatytos tolimesnių tyrimų kryptys. Pagrindiniai straipsnio rezultatai: atskleista tvarumo svarba žmogiškųjų išteklių valdymui; išanalizuota tvarumo samprata ir ištirti tvaraus žmogiškųjų išteklių valdymo aspektai (sugebėjimą atkuriantysis, socialinę ir aplinkosauginę sveikatą skatinantysis, jungiantysis); nusakytos šių dviejų konstruktų sąsajos. Konceptualios straipsnio įžvalgos, susiejančios tvarumą ir žmogiškųjų išteklių valdymą, gali prisidėti prie naujų teorinių ir empirinių tyrimų galimybių. Straipsnis taip pat aktualus organizacijų vadovams, nes pateikiama pasiūlymų, kaip įgyvendinti žmogiškųjų išteklių valdymą organizaciniam tvarumui pasiekti.

Published
2019-01-02
Section
Socialinių mokslų tyrimai