ĮVAIRIŲ GEODEZINIŲ METODŲ PANAUDOJIMO KELIŲ AUKŠČIŲ MATAVIMAMS ANALIZĖ

  • Donatas Rekus Kauno kolegija
  • Jurgis Krilavičius Kauno kolegija
  • Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė Kauno Technologijos universitetas

Abstract

Keliai ir gatvės yra vienas svarbiausių infrastruktūros objektų, todėl labai svarbu juos tiksliai įrengti ir atlikti jų išpildomąsias geodezines nuotraukas. Norint kokybiškai ir efektyviai atlikti šiuos darbus, reikia įvertinti šiems darbams naudojamų geodezinių metodų bei naudojamų prietaisų privalumus ir trūkumus. Matuojant kelio aukščius neišvengiamos aukščių matavimo paklaidos, kurios daro įtaką kelio konstrukcijų storiui. Konstrukcijų storis daro įtaką viso kelio stiprumui, ilgaamžiškumui ir jo kainai. Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra pasirinktame kelio atkarpos ruože atlikti kelio piketų aukščių matavimus naudojant įvairius geodezinius matavimo metodus bei prietaisus, atlikti jų tikslumo analizę. Šiame straipsnyje analizuojami geometrinio niveliavimo, GPNS, trigonometrinio niveliavimo bei fotogrametrinis aukščių nustatymo metodai, aprašyti kiekvieno metodo privalumai ir trūkumai matuojant kelio aukščius. Taip pat pateikta informacija apie šių metodų technologines ypatybes, efektyvumą ir galimybes. Matavimų ir analizės metu buvo tiriamos kelio aukščių paklaidos ir galimos jų atsiradimo priežastys. Gauti matavimų ir analizės rezultatai parodė, kuris iš naudotų metodų yra tiksliausias, greičiausias, kuriam reikia mažiausiai žmogiškųjų resursų, taip pat atskleidė naujųjų technologijų panaudojimą kelių matavimams. Analizės ir matavimų metu buvo nustatyta, kad geometrinis niveliavimo metodas yra pats tiksliausias naudojant šiuolaikinius skaitmeninius nivelyrus. GPNS ir trigonometrinis niveliavimo metodai tikslumo atžvilgiu labai panašūs. Fotogrametrinio niveliavimo metodo naudojant droną tikslumas yra mažesnis už anksčiau minėtus metodus. Tam turėjo įtakos prietaiso techninės charakteristikos, naudota programinė įranga. Išanalizavus geometrinio niveliavimo, GPNS, trigonometrinio niveliavimo, fotogrametrinio (drono) aukščių matavimų metodus, pastebėta, kad nors jie yra skirtingi, tačiau pritaikomumas matuojant kelio aukščius yra galimas specialiose kelio darbų fazėse ar pasirenkamumas priklausytų nuo matavimų reikalaujamo tikslumo bei tinkamumo. Geometrinis niveliavimas labiausiai tinkamas tiksliam aukščių nustatymui. GPNS ir trigonometrinis metodai tinkamesni taško pozicijai nustatyti. Fotogrametrinis (drono) metodas tinkamesnis statybinių medžiagų (gamybinėse bazėse, karjeruose ir kt.) kiekiui skaičiuoti.

Published
2019-01-02
Section
Technologijos mokslų tyrimai