SOCIALINIŲ MEDIJŲ RAIŠKA INTEGRUOTŲ MARKETINGO KOMUNIKACIJŲ KONTEKSTE

  • Indrė Petrikė
  • Jūratė Maščinskienė

Abstract

Technologiniai pokyčiai lemia ir socialinius visuomenės pokyčius. Pastebima, jog daugumos visuomenės narių tarpusavio bendravimas didele dalimi persikelia į virtualią erdvę, žmonės vis aktyviau naudojasi socialinėmis medijomis. Būtent socialinės medijos sukūrė naujų, patrauklių būdų, leidžiančių žmonėms komunikuoti virtualioje erdvėje, burtis į bendruomenes, dalintis svarbia ir aktualia informacija ir kt.
Kokybiška ir efektyvi verslo organizacijų komunikacija su tikslinėmis vartotojų grupėmis yra vienas iš esminių veiksnių, padedančių verslo organizacijoms sėkmingai konkuruoti rinkoje. Tačiau tam, kad organizacija galėtų įgyti tvirtą konkurencinį pranašumą, visos jos taikomos marketingo komunikacijos formos ir žinutės privalo būti tarpusavyje suderintos, t.y. savo veikloje verslo organizacijos turi taikyti integruotą marketingo komunikaciją.
Tiek Lietuvos, tiek užsienio moksliniuose darbuose pasigendama socialinių medijų raiškos integruotų marketingo komunikacijų kontekste atskleidimo. Tad formuluojamas tyrimo objektas – integruotų marketingo komunikacijų priemonės, naudojamos socialinėse medijose.
Tyrimo tikslas. Šiuo straipsniu siekiama praktiškai ištirti socialinių medijų raišką integruotų marketingo komunikacijų kontekste.
Remiantis mokslininkų atliktų tyrimų duomenimis galima teigti, jog verslo organizacijos gali sėkmingai vykdyti komunikaciją socialinėse medijose, kadangi kai kuriose socialinėse medijose aktyvių vartotojų skaičius yra gana didelis. Be to, vartotojai dažnai naudojasi socialinėmis medijomis ir yra susiję su daugeliu kitų asmenų, su kuriais nuolat bendrauja.
Apjungus integruotų marketingo komunikacijų svarbą bei socialinių medijų populiarumą galima teigti, jog verslo organizacijoms tampa labai svarbu integruotas marketingo komunikacijas panaudoti galimuose socialinių medijų kanaluose ir taip pasiekti maksimalų komunikacijos su tikslinėmis vartotojų grupėmis efektyvumą.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06