DARBUOTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMO ORGANIZACIJAI RAIŠKA: LOGISTIKOS ĮMONĖS ATVEJIS

  • Žaneta Kavaliauskienė Šiaulių valstybinė kolegija
  • Gytis Simonavičius Šiaulių valstybinė kolegija

Abstract

Vadovaujantis nuostatomis, jog organizacijai įsipareigojęs darbuotojas daugiau energijos ir laiko skiria darbui, kokybiškiau ir rezultatyviau atlieka pavestas užduotis bei atsakingiau vykdo įsipareigojimus, verslo įmonėms aktualu suvokti ir gebėti valdyti darbuotojo įsipareigojimo organizacijai reiškinį. Tyrimo problema: kokie ir kaip asmeniniai veiksniai lemia darbuotojų įsipareigojimą organizacijai? Tyrimo tikslas – ištirti darbuotojų įsipareigojimo logistikos įmonei raišką įvertinant asmeninių veiksnių poveikį.Tyrimo uždaviniai: konceptualizuoti darbuotojo įsipareigojimą organizacijai; išanalizuoti darbuotojo įsipareigojimo organizacijai modelius; identifikuoti asmeninius veiksnius, turinčius poveikį darbuotojo įsipareigojimui organizacijai; nustatyti darbuotojų įsipareigojimo įmonei raišką. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, apklausa raštu, duomenų rinkimas ir duomenų apdorojimas. Tyrimo rezultatų apdorojimui pritaikytas statistinės duomenų analizės programa SPSS, o duomenų grafiniam atvaizdavimui pasitelkta MS Excel. Išvados: darbuotojo įsipareigojimas organizacijai traktuojamas stipriu emociniu prieraišumu prie organizacijos bei siekiu kuo ilgiau joje išlikti; darbuotojo įsipareigojimas organizacijai leidžia geriau atlikti darbą bei suteikia darbuotojui ir jo organizacijai abipusę naudą. Iš moksliniams tyrimams taikomų nuo vienos iki keturių dimensijų darbuotojo įsipareigojimo organizacijai modelių populiariausias yra trijų komponentų, apimantis darbuotojo emocinio, tęstinio bei norminio įsipareigojimo organizacijai aspektus. Remiantis tyrimo rezultatais, logistikos įmonės X darbuotojai pasižymi stipriausiai išreikštu emociniu prieraišumu organizacijai. Turint omenyje, jog šioje įmonėje darbuotojai silpniausiai įsipareigoję tęstiniu požiūriu, verta projektuoti ir ateityje diegti specifinę motyvacinę sistemą, pagrįstą darbuotojo darbo stažu.

Published
2019-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai