VAIKŲ KALBOS ŽODYNO TURTINIMO ŽAIDIMAIS ANKSTYVAJAME AMŽIUJE SVARBA

  • Vilma Kizevičienė Prienų lopšelis-darželis „Saulutė”
  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija

Abstract

Straipsnyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga, nagrinėjanti ankstyvojo amžiaus vaikų žodyno turtinimo svarbą, pasitelkiant žaidimus. Straipsnyje nurodoma, kad ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos žodyno turtinimas svarbus sėkmingos tolimesnės vaiko raidos kontekste, nes tai turi įtakos vaiko mąstymui, elgsenai, bendravimui; sėkmingas vaikų žodinės raiškos puoselėjimas per žaidybinę veiklą skatina kuo įvairesnę patirtį bei tarpusavio komunikavimą ir bendradarbiavimą. Tyrimo duomenys rodo, kad ankstyvojo amžiaus vaikų komunikaciniai gebėjimai dar yra silpni, ugdytiniai geba susikoncentruoti trumpai, jų žaidimų turinys kinta. Šio amžiaus vaikai noriai žaidžia su įvairiais ugdomaisiais žaislais, domisi edukaciniais žaidimais, tačiau ne visi turi tinkamų ugdomųjų priemonių kalbos lavinimui ir žodyno turtinimui namuose. Dalis tėvų skiria nepakankamai laiko savo vaikų kalbos žodyno turtinimui namuose. Tyrimo rezultatai parodė, kad grupėse trūksta priemonių kalbos žodyno turtinimui per žaidybinę veiklą, taigi siekiant efektyvaus vaikų kalbos žodyno turtinimo šiame amžiuje, svarbu kurti palankias edukacines aplinkas, ieškoti bei pritaikyti šio amžiaus vaikams reikalingas ugdymosi priemones. Darželio ir šeimos bendradarbiavimas suteikia prielaidas palankios edukacinės aplinkos kūrimui. Tinkamai plėtojama žaidybinė veikla sėkmingai prisideda prie vaiko žodyno turtinimo.

Published
2019-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai