DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI IR ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

  • Irena Klimavičienė Kauno kolegija
  • Jūratė Vaičiulėnaitė Kauno kolegija

Abstract

Straipsnyje nagrinėjami JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslai, akcentuojant ekonominių tikslų įtaką kitų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui. Taikant ES darnaus vystymosi stebėsenos indikatorius, išanalizuoti pagrindiniai Lietuvos ekonominiai ir socialiniai rodikliai ir atliktas Lietuvos darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo tyrimas pagal Sustainable Development Report 2019 duomenis. Straipsnyje nagrinėjimi klausimai aktualūs dėl vis didėjančios darnaus vystymosi svarbos pasaulyje ir kiekvienoje šalyje. Tyrimo problema siejama su darnaus vystymosi tikslų pasiekimu ir pažangos vertinimu pagal vienodus ekonominius rodiklius. Tyrimo metodai – darnaus vystymosi dokumentų ir mokslinių publikacijų analizė, statistinių duomenų apibendrinimas ir palyginamoji analizė, informacijos sisteminimas, grupavimas, kiekybinių rodiklių analizė Microsoft Excel skaičiuokle. Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių iš esmės perkelti į Lietuvos strateginius planavimo dokumentus. Lietuvos rodikliai 2015–2018 metais šalyje gerėjo, tačiau pajamų nelygybė ir su tuo siejamas skurdas nemažėjo. Tai yra viena didžiausių Lietuvos DV tikslų siekimo problemų. Darbotvarkės 2030 m. tikslai įgyvendinami nelabai sėkmingai lyginant su Latvija ir Estija; pagal pasaulinį darnaus vystymosi indeksą (Global Index Score - GIS) 2019 m. Lietuva užima 32 vietą tarp 193 šalių. Tai yra gera DV pažangos pozicija, tačiau DV tikslai dar nėra visiškai pasiekti.

Published
2019-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai