PEDAGOGŲ POŽIŪRIS Į KŪRYBINIŲ ŽAIDIMŲ ĮTAKĄ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS UGDANT(IS) KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJĄ

  • Asta Lauciūtė Jonavos lopšelis-darželis ,,Dobilas"
  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija

Abstract

Straipsnyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga, nagrinėjanti kūrybinių žaidimų įtaką priešmokyklinio amžiaus vaikams ugdant(is) komunikavimo kompetenciją. Literatūros analizėje apžvelgiami kūrybiniai žaidimai bei jų nauda priešmokyklinio mažiaus vaikams, atskleidžiama komunikavimo kompetencijos reikšmė. Atlikto tyrimo rezultatai apžvelgia pedagogų požiūrį į kūrybinių žaidimų įtaką priešmokyklinio amžiaus vaikams ugdant(is) komunikavimo kompetenciją. Straipsnyje pateikiama, kad teorinės nuostatos ir reali situacija skiriasi, todėl egzistuoja platus diskusijų ir tyrimų laukas šiuo klausimu. Straipsnyje pateikiami apibendrinimai bei išvados gali būti pritaikyti tobulinant ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą, siekiant išsiaiškinti pagrindinius žaidimus, turinčius įtakos komunikavimo kompetencijos raiškai. Tyrime taikyti mokslinės literatūros analizės, apklausos žodžiu bei stebėjimo metodai.

Published
2019-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai