SKIRTINGŲ VISUOMENĖS INTERSŲ DERINIMO GALIMYBĖS ŠIUOLAIKINĖJE DEMOKRATINĖJE VISUOMENĖJE

  • Sigitas Šamanskas Kauno kolegija

Abstract

Įvairiais istorijos tarpsniais, o ypač XX amžiaus pradžioje,visuomenės interesų konfliktų padariniai Europos šalių visuomenėms buvo labai skaudūs, todėl net ir šiuolaikinių demokratinių valstybių visuomenės ieško tam tikro visuomenės interesų tenkinimo modelio, kuris kiek leidžia valstybės socialiniai-ekonominiai-kultūrinai ištekliai derintų visos visuomenės interesus. Šios temos problematika išryškėja tuo, kad esant socialinei-ekonominei valstybės pusiausvyrai, negalima pagerinti gyvenimo gerovės (spręsti socialiai svarbių visuomenės uždavinių) vienai visuomenės socialinei grupei, neribojant kitos socialinės grupės gerovės. Šią kritinę situaciją galėtume apibūdinti kaip užprogramuotą visuomenės interesų konfliktą, tačiau šiuolaikinė demokratinė valstybė turi pasinaudoti savo politinės valios ypatumais ir rasti galimus probleminių situacijų sprendimo kelius. Straipsnyje pateikiama sociologinės ir teisinės krypties mokslinės literatūros apžvalga asmens ir visuomenės interesų klausimais. Akcentuojama esminė problema – visuomenės socialinių grupių interesų derinimo disfunkcijos. Tyrimo metodais identifikuojamas skirtingų visuomenės interesų turinys ir šių visuomeninių interesų tarpusavio sąsają. Tyrimo duomenys leidžia pateikti skirtingų visuomenės interesų derinimo galimybių bei administracinio teisinio reguliavimo, užtikrinant visuomenės viešojo intereso (bendro visuomenės gėrio) kryptis.

Published
2019-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai