POLINKSNIŲ VARTOSENOS VARIANTAI MEDICININĖJE KALBOJE

  • Giedrutė Grigonienė Kauno kolegija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
  • Aušrinė Peleckienė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Abstract

Straipsnyje apžvelgiamos polinksnių dėka ir (su) pagalba vartojimo normos ir jų kaitos tendencijos bendrinėje lietuvių kalboje, analizuojami jų vartosenos variantai biomedicinos mokslų studentų specialybės kalboje, siekiant nustatyti dažniausius minėtų polinksnių netaisyklingos vartosenos atvejus.

Remiantis mokslinės literatūros analize galima teigti, jog polinksnio dėka reikia vengti vengtinos ne žmogaus sukeltai pozityviai būsenai nusakyti. Junginiai su tariamuoju polinksniu pagalba, žymintys įrankį ar kitą priemonę, padėjusį arba tarpininkavusį asmenį, pagal bendrinės kalbos normas yra neteiktini. Pagal empirinio tyrimo rezultatus nustatyta, jog polinksnis dėka būdui ar priemonei reikšti bei tariamasis polinksnis pagalba priemonei reikšti nebūdingas biomedicinos mokslų studentų kalbai. Tariamasis verstinis polinksnis pagalba medicininėje kalboje netaisyklingai vartojamas padėjusiam arba tarpininkavusiam veikėjui reikšti, tačiau šie vartosenos variantai biomedicinos studentų dažnai vertinami kaip taisyklingi.

Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados ir numatoma, kaip tobulinti specialybės kalbos įgūdžius bei vengti netaisyklingos kai kurių polinksnių vartosenos.

Published
2019-12-17
Section
Humanitarinių mokslų tyrimai