STUDENTŲ IR DĖSTYTOJO BENDRADARBIAVIMAS – SAVARANKIŠKO MOKYMOSI KONTEKSTE

  • Zita Baužienė Kauno kolegija
  • Jūratė Martinonytė Kauno kolegija

Abstract

Šiuolaikinėms aukštojo mokslo studijoms keliamas reikalavimas – telkti dėmesį ne į atskirų disciplinų žinias ir gebėjimus, bet į integralius gebėjimus, kurie apimtų kelias disciplinas, atlieptų visuomenės pilietiškumą ir įsidarbinimo poreikius ir būtų orientuotos į ateitį. Žymima svarba, kad asmens studijų metu įgyti gebėjimai įgalintų ne tik prisitaikyti prie vis sparčiau kintančių darbo rinkos sąlygų, bet ir leistų patiems tapti pokyčių iniciatoriais, kurti inovacijas, skatinti kūrybiškumą, plėtoti nuolatinį mokymąsi ir stiprinti Lietuvos verslumą. Siekiant atliepti šiandienos pasaulio reikmes, Kauno kolegijoje Verslo fakultete įdiegta modulinė studijų sandara, kuri pagrįsta studentų savarankišku mokymusi ir atskirų disciplinų integralumu, glaudžiai bendradarbiaujant studentams ir dėstytojams. Šiame straipsnyje analizuojamas studentų ir dėstytojų bendradarbiavimo kontekstas, koncentruojant dėmesį į studentų gebėjimų plėtros ypatumus. Keliamas probleminis klausimas: kaip vyksta studentų ir dėstytojų bendradarbiavimas savarankiško mokymosi atvejais, siekiant studijų programose iškeltų studijų rezultatų? Tyrimui atlikti pasitelkta studentų refleksijų analizė, taikant turinio analizės metodą. Tyrimo metu gauti radiniai patvirtino, kad studentai geba dirbti komandoje, yra atsakingi už visos komandos darbą ir įžvelgia kokių gebėjimų stokoja bei numato, ką reikėtų tobulinti.

Published
2020-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai