POZITYVIOS TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ ĮTAKA PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMUI

  • Vilma Juodienė Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija

Abstract

Straipsnyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga, nagrinėjanti pozityvios tėvystės reiškinį bei pozityvios tėvystės raiškos galimybes ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Pozityvi tėvystė tyrime siejama su socialinės kompetencijos ugdymo svarba. Atliktas tyrimas nustatė, kad pozityvios tėvystės įgūdžiai itin svarbūs ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinę kompetenciją. Svarbu padėti vaikui suvokti save, skiepyti vertybes, kuriant harmoningą aplinką, pažinti savo jausmus, ugdyti empatiją, priimti kitokį vaiką, išgyventi nepatogius dalykus. Siekiant tobulinti pageidautinas savybes svarbus ir lankomos ugdymo įstaigos indėlis, o kryptingai ugdyti vaiką padeda glaudus pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas. Tik bendra šeimos ir pedagogų veikla gali duoti pozityvių rezultatų šiuo klausimu. Mokslinės literatūros analizė bei atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad priešmokyklinio amžiaus vaikas, auklėjamas remiantis pozityvios tėvystės principais, įgyja dokumentuose nurodomas tokio amžiaus vaikui reikalingas socialines kompetencijas, socialinius ir efektyvius darbo įgūdžius, kurie užtikrina sėkmingą vaiko socializaciją, kūrybiškumą bei pasirengimą mokykliniam ugdymui.

Published
2020-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai