SOCIALINIO DARBUOTOJO VEIKLA PALIATYVIOSIOS PAGALBOS KOMANDOJE TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS KLIENTO NAMUOSE

  • Ovidijus Grincevičius Kauno kolegija
  • Dalė Kverevičiūtė Kauno kolegija
Keywords: paliatyviosios pagalbos komanda, socialinio darbuotojo veikla, socialinės paslaugos

Abstract

Pastaraisiais dešimtmečiais labai išaugo paliatyviosios pagalbos poreikis Lietuvoje, kadangi visuomenės senėjimo procese didėja susirgimų ir mirčių, sukeltų sunkių lėtinių ligų, tokių kaip kvėpavimo sistemos ligų, širdies ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų ir onkologinių susirgimų. Dauguma sunkiai sergančių asmenų patiria didelį skausmą, neišspręstas, dvasines, socialines, psichologines problemas, vienatvę, atskirtį ir baimę. Kalbant apie paliatyviosios pagalbos paslaugas yra atlikta nemažai tyrimų, kuriuose akcentuojama medicinos personalo veikla ir vaidmuo, o apie socialinio darbuotojo veiklą paliatyviosios pagalbos komandoje teikiančios paslaugas paciento namuose duomenų yra labai mažai. Labai nedidelė dalis socialinių darbuotojų dirba paliatyviosios pagalbos komandose, teikiančiose paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose. Straipsnio tikslas – nustatyti socialinio darbuotojo veiklą paliatyviosios pagalbos komandoje teikiant socialines paslaugas kliento namuose. Tyrime dalyvavo 5 paliatyviosios pagalbos komandoje dirbantys socialiniai darbuotojai, teikiantys paliatyviosios pagalbos socialines paslaugas namuose. Tyrimo objektas – socialinio darbuotojo veiklos bruožai paliatyviosios pagalbos komandoje teikiant socialines paslaugas kliento namuose. Tyrimui atlikti pasirinktas kokybinio tyrimo metodas, kurio metu duomenys rinkti naudojant pusiau struktūruotą interviu. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad socialinis darbuotojas paliatyviosios pagalbos komandoje vykdo poreikių nustatymo, individualaus plano sudarymo, socialinių paslaugų teikimo kliento namuose veiklas ir atlieka informacijos teikėjo tarpininko, organizatoriaus, lyderio vaidmenis. Savo veikloje naudoja socialinio darbo su individu ir socialinio darbo su šeima modelius.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-12-09