PIRMOSIOS PAKOPOS STUDENTŲ TURIZMO SRITIES STUDIJŲ PASIRINKIMO MOTYVAI

  • Vilma Gegužienė
  • Simona Časaitė-Šatkauskienė
  • Kristina Samašonok

Abstract

Didėjančio tarptautinio bendradarbiavimo ir mobilumo kontekste aukštojo mokslo siekimas tampa būtina kiekvieno asmens kvalifikacijos įgyjimo bei išsaugojimo sąlyga ir yra suvokiama kaip priemonė, padedanti plėsti žinias, tobulinti gebėjimus ir ugdyti savo asmenybę. Įvertinus temos aktualumą, tyrimo tikslas – nustatyti pirmosios pakopos studentų turizmo srities studijų programos pasirinkimo motyvus, šių studijų proceso ypatumus.
Straipsnyje teoriniu aspektu nagrinėjamos nūdienos tyrėjų tiriamos aktualios studijų pasirinkimo motyvų dimensijos. Kokybiniu tyrimu išsiaiškinti pirmosios pakopos turizmo srities studentų studijų pasirinkimo motyvai, nustatyta, kaip jie vertina darbo galimybes ir ateities planus, siejamus su turizmo sritimi. Taikant kiekybinį tyrimą, nustatyti pirmosios pakopos turizmo srities studentų studijų pasirinkimo motyvai, susiję su asmeniniais, studijų organizavimo ypatumais bei darbo galimybių, savo ateities profesinėje veikloje, susijusioje su turizmo sritimi, vertinimu. Atlikta statistinė duomenų analizė atskleidė studentų asmeninių ypatumų ir darbo galimybių turizmo srityje ryšį.
Published
2016-06-06