ISTORINIŲ KAPINIŲ INVENTORIZAVIMAS: GEOGRAFINIŲ DUOMENŲ FORMAVIMAS IR PANAUDOJIMAS

  • Ilona Urbanavičienė
  • Valdas Urbanavičius

Abstract

Kuriant duomenų kaupimo informacinį modelį kapinėms inventorizuoti tikslinga aptarti darbų eigą, veiklas ir užduotis, kurias atlikus kuriama sistema pervedama į kitą būseną (pvz.: istorinių kapinių duomenų apskaitą, stebėseną, palaidotųjų asmeninius duomenis, paminklų ir antkapių architektūrinius ypatumus ir kt.). Surinkti duomenys gali būti naudojami teritorijoms planuoti, kapinėms prižiūrėti ir kitiems poreikiams. Renkama kapinių informacija sisteminama ir pateikiama tokiu formatu, kad būtų prieinama ne tik kultūros paveldo ar savivaldybių specialistams, bet ir mokslininkui bei kiekvienam Lietuvos piliečiui.
Lietuvoje keičiasi politinės ir istorinės sąlygos. Pastaraisiais metais intensyviai tiriamos ir tvarkomos į Lietuvos kultūros paveldo objektų sąrašą įtrauktos kapinės, vertingi jose esantys antkapiai ir paminklai, geodeziniais metodais fiksuojama ir registruojama tiksli kapinių teritorija.
Straipsnio tikslas - sukaupti Marijampolės savivaldybės neveikiančių istorinių kapinių inventorinius duomenis, panaudojant geografinę informacinę sistemą. Tyrimui panaudoti istoriniai topografiniai žemėlapiai, LR Kultūros paveldo teikiama informacija, išsamiai atliktas Ašmonų kaimo I Pasaulinio karo vokiečių karių kapinių inventorizavimo lauko tyrimas (geodeziniai matavimai elektroniniu tacheometru Trimble M3 ir GPNS imtuvu Trimble R8, nuo kapų paminklų nurašyta kiekybinė informacija, paminklo fiksacijos vaizdo medžiaga). Sudaryta duomenų bazė (ArcGIS programine įranga) su atributine informacija (vardas, pavardė, gimimo metai, kapo paminklo tikslios koordinatės). Sudarytas Marijampolės savivaldybės veikiančių riboto laidojimo ir neveikiančių kapinių teminis žemėlapis. Ašmonų kaimo Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinių teritorija yra miške, užima apie 16,6 arų plotą, kuriame yra 45 kapų kauburiai su išlikusiais 20 betoninių paminklų ir vienas didelis medinis kryžius. Aprašytas šiandienio kapinių administravimo galimybių taikymas naudojant geografines informacines sistemas, panaudojant robotą – šveicarišką nepilotuojamą lėktuvą droną – eBee.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06