Vilniaus kolegijos psichosocialinės aplinkos vertinimas studentų požiūriu

  • Rita Liepuonienė Vilniaus kolegija
  • Dovilė Liubinienė Vilniaus kolegija
  • Stasė Ustilaitė Vilniaus kolegija
Keywords: psichosocialinė aplinka, kolegijos studentai, Vilniaus kolegija

Abstract

Psichosocialinė aukštosios mokyklos aplinka yra vienas svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos studentų mokymosi efektyvumui, pasitenkinimui studijomis, jų akademinei sėkmei, sveikatai ir gerovei. Šiame straipsnyje nagrinėjamas Vilniaus kolegijos studentų požiūris į pagrindinius psichosocialinės aplinkos elementus – tarpasmeninius studentų ir dėstytojų, studentų tarpusavio santykius, paramą ir pagalbą studentui, akademinę adaptaciją ir galimybę save realizuoti institucijoje. 2022 m. sausio–vasario mėnesiais „Google Forms“ platformoje buvo paskelbta anoniminė internetinės apklausos anketa. Apklausoje dalyvavo 460 Vilniaus kolegijos studentų. Vertinant studentų nuomonę apie Vilniaus kolegijos psichosocialinę aplinką nustatyta, kad daugiau negu du trečdaliai (71,7 proc.) studentų dėstytojų ir studentų santykius vertina kaip abipusiškai pagarbius, 64,8 proc. – bendradarbiavimą tarp dėstytojų ir studentų pakankamą. Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad 87,2 proc. studentų tarpusavyje kalbasi apie studijas ir mokymąsi, 70,9 proc. nurodė Vilniaus kolegijoje turintys draugų ir 84,4 proc. respondentų nurodė, kad nėra patyrę patyčių. Analizuojant studentų nuomonę apie jų adaptaciją matyti, kad 66,6 proc. studentų pirmieji studijų metai buvo iššūkis ir daugiau negu ketvirtadalis (28,4 proc.) pažymėjo, kad ši kolegija skiria nepakankamai laiko adaptacijos procesui. Tyrimo rezultatai parodė, kad beveik pusė (46,7 proc.) studentų žino, į ką kreiptis prireikus pagalbos ar paramos, tačiau daugiau nei trečdalis nurodė to nežinantys ir 41,5 proc. atsakiusiųjų pritarė, kad situaciją reikia tobulinti. Gautų rezultatų apie veiklų, skirtų saviraiškai, pasirinkimą parodė, kad studentams šios veiklos svarbios ir jie norėtų daugiau joms skiriamo institucijos dėmesio. Vilniaus kolegijoje yra kuriamos studentų mokymui(si) ir sveikatai palankios sąlygos, yra sudaryta galimybė gauti paramą ir pagalbą įvairiais lygmenimis (studijų skyriaus, fakulteto administracijos, katedros personalo, studentų atstovybės, asmeninės psichologinės pagalbos), puoselėjama bendruomeniška aplinka, kuri sukuria palankią terpę studentų saviraiškai, tačiau didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas aukštojoje mokykloje teikiamai psichologinės pagalbos paslaugai, palankios emocinės terpės studentams atskleisti savo patiriamus išgyvenimus bei emocijas kūrimui.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Alessandri, E., Rose, D., & Wasley, D. (2020). Health and Wellbeing in Higher Education: A Comparison of Music and Sport Students Through the Framework of Self Determination Theory. Frontiers in psychology, 11, 566307. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.566307.
2. Bendžiūtė, S., & Stanislavovienė, J. (2021). Aukštųjų mokyklų psichosocialinė mokymosi aplinka. Visuomenės sveikata, 31 (2), 40–45.
3. Ekornes, S. (2022). The impact of perceived psychosocial environment and academic emotions on higher education students’ intentions to drop out. Higher Education Research & Development, 41 (4), 1044–1059.
4. Franzoi, I., G., Sauta, M., D., Barbagli, F., Avalle, C., & Granieri, A. (2022). Psychological Interventions for Higher Education Students in Europe: A Systematic Literature Review. Youth, 2, 236–257. https://doi.org/10.3390/youth2030017
5. Guščinskienė, J., & Kaminskaitė, A. (2019). Palankios studijų aplinkos poreikis kartos atvejis. Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai, 4, 95–108.
6. Hagenauer, G., Volet, SE. (2014). Teacher–student relationship at university: an important yet under researched field, Oxford Review of Education, 40 (3), 370–388. https://doi.org/10.1080/03054985.2014.921613
7. Harrison, E., D., Fox, C., L. & Hulme, J., A. (2020). Student anti-bullying and harassment policies at UK universities, Journal of Higher Education Policy and Management, 42 (5), 547–562. https://doi.org/10.1080/1360080X.2020.1767353
8. Hassel, S., & Ridout, N. (2018). An Investigation of First-Year Students' and Lecturers' Expectations of University Education. Frontiers in psychology, 8, 2218. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02218
9. Henderson, A., Twentyman, M., Heel, A., & Lloyd, B. (2006). Students' perception of the psycho-social clinical learning environment: an evaluation of placement models. Nurse education today, 26 (7), 564–571. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2006.01.012
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (2022). 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programa. 7_priedas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f9f1c2207f7311ec993ff5ca6e8ba60c
11. Lipson, S. K., & Eisenberg, D. (2018). Mental health and academic attitudes and expectations in university populations: results from the healthy minds study. Journal of mental health, 27 (3), 205–213. https://doi.org/10.1080/09638237.2017.1417567
12. Nettasinghe, N., A., R., & Samarasinghe, K. (2018). Psycho-social Learning Environment from Nurse Students' Perspective. Universal Journal of Educational Research, 6 (12), 2707–2714. DOI: 10.13189/ujer.2018.061202
13. Ogbuanya, T. C., Attahiru, A., M. Ed., Tiough, M. D. & Obe, M. O. (2017). Influence of Psychosocial Environment on Students’ Achievement in Basic Electricity in Government Technical Colleges in Niger State, Nigeria. Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 13 (8), 4199–4221. https://www.ripublication.com/gjpam17/gjpamv13n8_21.pdf
14. Sinkkonen, H., M., Puhakka, H., & Meriläinen, M. (2014). Bullying at a university: students' experiences of bullying, Studies in Higher Education, 39 (1), 153–165, DOI: 10.1080/03075079.2011.649726
15. Souza, A. P. de, Murgo, C. S., & Barros, L. de O. (2021). Academic adaptation in university students: Associations with stress and sleep quality. Psicologia: Teoria e Prática, 23 (3), 1–21. doi:10.5935/1980-6906/ePTPPA13275
16. Suárez-Reyes, M, Muñoz Serrano, M., & Van den Broucke, S. (2019). How do universities implement the Health Promoting University concept? Health promotion international, 34 (5), 1014–1024. https://doi.org/10.1093/heapro/day055
17. World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
Published
2024-05-29
How to Cite
Liepuonienė, R., Liubinienė, D., & Ustilaitė, S. (2024). Vilniaus kolegijos psichosocialinės aplinkos vertinimas studentų požiūriu. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(20), 70-78. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i20.648