Prievolių padalijimas santuokos nutraukimo bylose

  • Kristina Imbrasienė Kauno kolegija
Keywords: prievolės, prievolių pobūdis, santuoka, sutuoktiniai

Abstract

Straipsnyje analizuojama sutuoktinių prievolių samprata, teisinė prigimtis ir jų padalijimo santuokos pabaigoje problematika. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato, jog sutuoktiniai atsako pagal skirtingų rūšių turtines prievoles, todėl sutuoktinių prievolių tinkamas kvalifikavimas užtikrinta tiek sutuoktinių, tiek kreditorių interesų pusiausvyrą dalijant prievoles santuokos pabaigoje. Atliktas tyrimas aktualus dėl to, kad sutuoktinių prievolių padalijimas, jų identifikavimas ir pobūdžio nustatymas po santuokos nutraukimo yra viena iš pagrindinių pakankamai ilgo santuokos nutraukimo bylų nagrinėjimo priežastis. Siekiant tiek optimizuoti teismų darbą, tiek palengvinti sutuoktinių įrodinėjimo pareigos vykdymo naštą, svarbu tampa itin tikslus santuokoje įgytų prievolių atkyrimo kriterijų identifikavimas. Atsižvelgiant į tai darbe analizuojami santuokoje įgytų prievolių atskyrimo klausimai, aptariami santuokoje įgytų prievolių padalijimo teisiniai aspektai. Tyrimo metu nustatyta, kad tinkamai nustačius turtinės prievolės pobūdį, tiksliai nustatoma, kas yra atsakomybės pagal turtinę prievolę subjektai bei iš kokio turto turi būti vykdoma prievolė. Tyrimas atskleidė, jog sutuoktinių prievolių padalijime esminę reikšmę turi tinkamas sutuoktinių valios įforminimas sudarant sandorius. Todėl, siekiant teisinio aiškumo bei įgyvendinant savo ar kito sutuoktinio turto apsaugą nuo vieno iš sutuoktinių priimamų įsipareigojimų ar rizikos, rekomenduota sutuoktiniams spręsti klausimą dėl vedybų ar turto pasidalijimo sutarties sudarymo, o tai ženkliai palengvintų santuokoje įgytų prievolių indentifikavimą santuokos nutraukimo byloje. Darbe taikomi metodai: teisės aktų analizė, mokslinės literatūros šaltinių analizė, teismų praktikos analizė.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Mikelėnas, V. (2002). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Trečioji knyga. Šeimos teisė. Pirmasis leidimas. Justitia.
2. Mikelėnas, V. (2009). Šeimos teisė. Justitia.
3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas [CK]. 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864, Valstybės žinios, Nr. 74-2262
4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas [CPK]. 2002 m. vasario 28 d. Nr. IX-743, Valstybės žinios, Nr. 36-1340
5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2003 m. gegužės 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2003.
6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2006 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2006.
7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2006.
8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/2007.
9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-410/2007.
10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2008.
11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2009.
12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-207/2009.
13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija. 2009 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009.
14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija. 2009 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-242/2009.
15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2009.
16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija. 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 3K-P-186/2010.
17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2010.
18. Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija. 2021 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-16-273/2021.
19. Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija. 2022 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1098-924/2022.
20. Klaipėdos apygardos teismo teisėjų kolegija. 2023 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-932-613/2023.
21. Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija. 2024 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-78-368/2024.
Published
2024-05-29
How to Cite
Imbrasienė, K. (2024). Prievolių padalijimas santuokos nutraukimo bylose. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(20), 87-94. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i20.650