Current Issue

Vol 8 No 13 (2017)
Published: 2017-06-09

Articles

View All Issues

Išeina 1 tomas per metus. Leidžiamas nuo 2004 m.

Straipsniai recenzuoti. Už mokslo darbų turinį atsakingi autoriai.

Mokslo darbų leidinys cituojamas tarptautinėse duomenų bazėse: CABI Full Text, EBSCO Publishing