ARTEMISIA PONTICA L. INTRODUKCIJA VDU BOTANIKOS SODO VAISTINIŲ AUGALŲ MOKSLO SEKTORIAUS ILGAMEČIUOSE LAUKO BANDYMUOSE

  • Sandra Saunoriūtė Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas
  • Ona Ragažinskienė Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas
  • Erika Šeinauskienė Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas

Abstract

Sprendžiant biologinės įvairovės išsaugojimo, jos gausinimo ir visuomenės sveikatos gerinimo problemą  vaistinių (aromatinių) augalų tyrimai turi mokslinę ir praktinę reikšmę ne tik Lietuvoje, bet ir visame Pasaulyje. Iki šiol trūksta išsamių tyrimų apie naudojamų perspektyvių vaistinių augalų morfologinių savybių kintamumo dėsningumus, biologinio produktyvumo rodiklius, kuriems didžiulę įtaką turi klimatiniai veiksniai. Šiuolaikinės medicinos progresas skatina didesnį augalinių vaistinių preparatų vartojimą pasaulyje, todėl reikalingi gausesni vaistinių augalų resursai. Atsižvelgiant į tai, kad vaistinės augalinės žaliavos paklausa kasmet didėja, o vaistinių augalų ištekliai gamtoje yra nedideli arba riboti, vienas efektyviausių būdų apsaugoti perspektyvių vaistinių (aromatinių) augalų gamtinius išteklius – juos auginti ex situ įrengtuose bandymų plotuose. Ankstesnių tyrimų metu nustatyta, kad Lietuvos didžiausias savaiminių vaistinių induočių augalų rūšių skaičius – 46 yra astrinių (Asteraceae Bercht. & J. Presl) šeimos, todėl tyrimui pasirinktas šios šeimos perspektyvus, vaistinis augalas – pontinis kietis (Artemisia pontica L.), Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų mokslo sektoriaus lauko bandymuose auginamas nuo 1973 metų.
2017-2018 m. pagal modifikuotas augalų tyrimo metodikas atlikti vaistinio augalo  pontinio kiečio (Artemisia pontica L.) introdukcijos ir aklimatizacijos kompleksiniai tyrimai Vidurio Lietuvos gamtinėmis sąlygomis, Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų mokslo sektoriaus ilgamečiuose lauko bandymuose. Detaliais introdukcijos tyrimais bei atliktos statistinės duomenų analizės metodais nustatyta, kad pontinis kietis (Artemisia pontica L.) pereina visą vegetacijos periodą iki sėklų brandos Lietuvos klimato sąlygomis. 2017-2018 m. nustatyti pontinio kiečio (Artemisia pontica L.) antžeminės dalies biologinio produktyvumo dėsningumai skirtingų vegetacijos tarpsnių metu.
Darbo tikslas – atlikti pontinio kiečio (Artemisia pontica L.) antžeminės dalies produktyvumo palyginamąją analizę fenologinių stebėjimų pagrindu 2017-2018 metais.

Published
2019-06-05
Section
Articles