ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ DIENOS RITMO YPATUMAI

  • Ieva Penkauskaitė
  • Algimantas Bagdonas

Abstract

Straipsnyje, remiantis pastaraisiais metais atliktais tyrimais Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, pateikiama ankstyvojo amžiaus vaikų dienos ritmo laikymosi ypatumų analizė. Mokslininkų atliktais tyrimais, pateikiama išsami dienos ritmo svarbos ankstyvojo amžiaus vaikų analizė. Išryškinami dienos ritmo, dienotvarkės laikymosi aspektai ir jų įtaka ankstyvojo amžiaus vaiko raidai. Pabrėžiama ypatinga šeimos ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimo svarba šiame procese, siekiant pozityvių rezultatų. Pateikiami atlikto straipsnio autorių atlikto tyrimo duomenys. Nustatomos esminės priežastys, darančios įtaką laikantis ar nesilaikant dienos ritmo. Pateikiamos rekomendacijos, įgalinančios šeimas ir ugdymo įstaigas laikytis dienos ritmo, ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus. Pateikiami atlikto edukacinio projekto rezultatai išryškina vaikų aktyvinimo svarbą ugdymo įstaigoje, įtraukiant juos į ugdymosi procesą per veiklą ir žaidimus.

Published
2017-05-30