MOKYMOSI NESĖKMĖS: NENORAS MOKYTIS, PASKAITŲ NELANKYMAS, MOKYMOSI STRESAS

  • Algimantas Bagdonas
  • Irena Jankauskienė

Abstract

Straipsnyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga bei atlikto tyrimo duomenys gali būti pritaikyti tobulinant aukštosios mokyklos veiklą, siekiant išsiaiškinti studentų poreikius ir lūkesčius, norint pasiekti realių studijų rezultatų. Straipsnyje gilinamasi į mokymosi nesėkmės fenomeną šiuolaikinėse studijose, ieškant problemos priežasčių bei sąsajų su kitais nepalankias besimokančiajam veiksniais. Mokymosi nesėkmės problema pavojinga ne tik edukacinėje terpėje, mokykloje ar šeimoje. Šis reiškinys griauna individo socializaciją, sukelia ateities baimę, agresiją, savižudybes. Mokymosi nesėkmės stabdo asmens saviraiškos ir pilietiškumo plėtojimą, nes negatyviai veikia fiziologinius, dvasinius pokyčius, slopina motyvaciją ir pažangumą. Mokymosi nesėkmės formuojasi, susiklosčius grupei nepalankių individui aplinkybių: aplinkos, kuriose gyvenama (triukšmas, šaltis), žmogaus egzistencijos veiksniai (finansinės problemos, baimė prarasti artimą asmenį, nenoras atsiskirti nuo šeimos), socialiniai veiksniai (konfliktai su kitais asmenimis), įsipareigojimai vienų kitiems (įvykdymo terminai, perfekcionizmo nuostatos), fiziniai veiksniai (fizinė, psichinė, dvasinė sveikata, maitinimosi, miego įpročiai), subjektyvios individo nuostatos (individualus pasaulio, savęs, aplinkos suvokimas). Tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad besimokantieji, siekiantys aukštų studijų rezultatų, privalo bendradarbiauti su bendramoksliais, išnaudoti mokymo įstaigos bei pedagogų teikiamas galimybes. Mokymo įstaiga privalo užtikrinti efektyvų grįžtamąjį ryšį kaip tiesioginį mokymosi kokybės elementą, kuris užtikrina efektyvų bendradarbiavimą mokymosi procese, taikomų metodų modernumą ir įvairovę, suinteresuotų šalių nuomonių derinimą.

Published
2017-05-30