TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT ASMENŲ, GRĮŽUSIŲ IŠ ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ, RESOCIALIZACIJĄ

  • Akvilė Poškutė
  • Aristida Čepienė

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamos tarpinstitucinio bendradarbiavimo prielaidos ir galimybės, vykdant asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, resocializaciją. Minėtos asmenų grupės kokybišką socialinę reabilitaciją galima užtikrinti efektyviai ir kryptingai dirbant su įvairiomis, bendro tikslo siekiančiomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis. Tyrime dalyvavo 6 specialistai, teikiantys socialines ir kitas paslaugas asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų. Tyrimo metodai: pusiau struktūruotas interviu, kokybinė turinio analizė. Specialistai dažniausiai sprendžia problemas susijusias su: sudėtingu įsidarbinimu, mažomis pajamomis, sveikatos problemomis (priklausomybės ligos), prarastais socialiniais ryšiais ir įgūdžiais, elgesio problemomis. Į resocializacijos procesą dažniausiai įsitraukia valstybės ir savivaldybių institucijos, pripažindamos, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra veiksminga pagalba asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ir įmanoma tik pasitelkus skirtingų specialistų bendras jėgas bei pastangas.

Published
2017-05-30