EMOCINIO INTELEKTO UGDYMAS IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE

  • Giedrė Slušnienė
  • Aistė Balčėtienė

Abstract

Straipsnyje sisteminamos emocinio intelekto, emocinio potencialo, emocijų ir jausmų sąsajų kategorijos. Ugdyti vaiko emocinį intelektą – tai padėti jam spręsti emocines problemas, mokyti svarbių elgesio strategijų, pozityvių santykių su aplinkiniais ir kt. Emociškai ugdomi vaikai išlieka ramesni ir stabilesni įvairiose kritinėse situacijose, lengviau susitvarko su savo jausmais, net ir negatyviais, rečiau serga įvairiomis ligomis, turi mažiau pykčio ir agresijos. Straipsnyje analizuojama priemonių ir būdų sistema ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio (jausminio) intelekto ugdymo plėtotei bei pristatoma empirinio tyrimo, kuriame dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, apie ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymo galimybes analizė.
Published
2017-05-30