Autoservisų vykdomų remonto technologijų įtaka automobilio patikimumui

  • Jūratė Liebuvienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Vida Jokubynienė Klaipėdos valstybinė kolegija

Abstract

Straipsnyje pristatomame tyrime yra atskleidžiamas automobilių valdytojų požiūris į autoservisų vykdomų remonto technologijų įtaką automobilio patikimumui. Straipsnyje analizuojama automobilio patikimumo sąvoka ir jo savybės: negendamumas, pataisomumas, ilgaamžiškumas, išlaikomumas, taip pat patikimumo veiksniai: funkciniai ir liekamieji bei automobilio patikimumo priklausomybė nuo jo paskirties ir eksploatavimo sąlygų. Aptariamas automobilių techninės priežiūros skirstymas pagal jos atlikimo dažnį, taip pat, kokių rezultatų tikėtis laiku ir kokybiškai atliekamos techninės priežiūros, bei kaip skirstomi visi techninės priežiūros darbai. Teoriškai išanalizuotos remonto ir techninės diagnostikos sąvokos. Išaiškinta, kokios posistemės sudaro transporto priemonių techninę eksploataciją. Aptariamos automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikėjų grupės – įgaliotieji ir nepriklausomi remontininkai, taip pat, kaip skirstomi autoservisai pagal atliekamus darbus bei jų vykdomos technologijos. Aptariama, kaip skirstomi automobilių servisai pagal techniškai prižiūrimų ir remontuojamų transporto priemonių kategorijas bei pagal atstovavimą kuriam nors automobilių komponentų gamintojui. Apžvelgiamos Klaipėdos mieste veikiančių variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto įmonės, jų vykdomos technologijos. Pristatomo tyrimo metu yra pateikiamas automobilių valdytojų požiūris į automobilio techninę būklę, autoservisų pasirinkimą ir požiūrį į autoservisų vykdomų remonto technologijų patikimumą. Tyrimas atliktas 2017 m. kovo – gegužės mėnesiais, jame dalyvavo tikslinė grupė, t.y. Klaipėdos miesto gyventojai, turintys nuosavus automobilius ir besilankantys autoservisuose. Vadovautasi imties tūrio nustatymo metodika, gautas imties tūris - 862 respondentai. Taikytas duomenų rinkimo metodas – anketinė apklausa raštu; duomenys analizuoti naudojant SPSS programą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad automobilio valdytojai rūpinasi automobilio patikimumu, domisi autoservisų teikiamų paslaugų kokybe bei renkasi modernius, šiuolaikiškus ir patikimus autoservisus valdomo automobilio patikimumui užtikrinti.

Published
2018-03-22