ĮMONĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO BYLOS IŠKĖLIMO INICIJAVIMO BE KREDITORIŲ PRITARIMO SANTYKIS SU ĮMONĖS KREDITORIŲ INTERESAIS

  • Linas Meškys
  • Birutė Šepetauskaitė

Abstract

Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakcija, kuri įsigaliojo 2010 m. spalio 1 d., iš esmės pakeista įmonių restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimo tvarka, panaikinant kreditorių teisę inicijuoti restruktūrizavimo bylos iškėlimą įmonei ar pritarti tokios bylos iškėlimui. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimas priklauso nuo įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos. Viena vertus, toks teisinis reguliavimas supaprastino laikinų finansinių sunkumų turinčių įmonių galimybes pasinaudoti įmonės restruktūrizavimo institutu, kita vertus, tokiu teisiniu reguliavimu įmonės kreditoriai yra nušalinami nuo įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimo.
Įmonių restruktūrizavimas yra siejamas su įmonės kreditorių pagalba, todėl siekiant sėkmingo įmonės restruktūrizavimo – reikalingas įmonės ir jos kreditorių bendradarbiavimas, interesų derinimas bei šių interesų pusiausvyra. Įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimo stadijoje kreditorių interesai yra ignoruojami, todėl iškyla įmonės ir jos kreditorių interesų suderinamumo restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimo stadijoje problema. Siekiant sudaryti įmonėms palankesnes sąlygas sėkmingai pasinaudoti įmonių restruktūrizavimo institutu, turėtų būti atsižvelgiama ir į kreditorių interesus, tačiau šiuo metu įmonės kreditoriai neturi jokios galimybės išreikšti savo valią įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavime, todėl kyla probleminis klausimas, ar įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimas be kreditorių pritarimo nepažeidžia įmonės kreditorių interesų?
Tirinat šią problemą pirmoje straipsnio dalyje analizuojama mokslinė teisinė literatūra, šaltiniai, teisės aktai bei teismų jurisprudencija atskleidžiant įmonių restruktūrizavimo sampratą teisiniame kontekste ir analizuojamos restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos. Antroje straipsnio dalyje nustatomi įmonės, siekiančios pasinaudoti restruktūrizavimo procesu, ir jos kreditorių interesai, o trečioje straipsnio dalyje yra lyginami įmonės patiriančios finansinius sunkumus ir jos kreditorių interesai įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimo stadijoje.
Įgyvendinus straipsnyje užsibrėžtą tikslą ir iškeltus uždavinius, padaryta išvada, kad įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimo stadijoje nėra įmonės ir jos kreditorių interesų pusiausvyros, kadangi kreditoriai yra nušalinami nuo įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimo, o tai pažeidžia kreditorių interesus.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06