STUDENTŲ DALYKINIŲ ELEKTRONINIŲ LAIŠKŲ FUNKCIJOS

  • Jurgita Macienė Šiaulių valstybinė kolegija

Abstract

Dalykiniai elektroniniai laiškai priskiriami prie oficialiosios komunikacijos ir rašomi laikantis gana griežtų formos, turinio formulavimo, etikos bei etiketo, net maketavimo taisyklių, kartu atspindėdami ir iš anksto numanomas kalbos funkcijas bei komunikacines intencijas. Vis dėlto į dalykinius laiškus vis dažniau prasiskverbia šnekiškumo požymių, atsisakoma kai kurių dalykinio elektroninio laiško struktūros elementų.
Aptartoji situacija suponuoja keletą probleminių klausimų: kokios dalykinio elektroninio laiško kalbos funkcijos yra vartojamos tekste? Kokie dalykinio elektroninio laiško struktūros elementai iliustruoja kalbos funkcijas ir komunikacines intencijas? Tyrimo tikslas – išanalizuoti dalykinių elektroninių laiškų funkcijas ir komunikacines intencijas, remiantis straipsnio autorei studentų atsiųstais dalykiniais elektroniniais laiškais. Tyrimo teorinė dalis pagrįsta mokslinės literatūros analize bei sinteze. Empirinis tyrimas paremtas straipsnio autorei 2017–2108 metais atsiųstų septynių šimtų dvidešimt penkių (725) studentų dalykinių elektroninių laiškų turinio analize funkciniu aspektu.
Tyrimo išvados leidžia teigti, kad studentų dėstytojui siunčiami elektroniniai laiškai patenka į dalykinių laiškų paribį, kadangi jie rašomi ne taip griežtai laikantis dalykiniams laiškams keliamų formos ir turinio raiškos reikalavimų, ir išreiškia visas šešias kalbos (šnekos akto) funkcijas: referentinę, fatinę, konatyvinę, ekspresinę, metakalbinę ir poetinę. Šios funkcijos išryškėja visuose elektroninio laiško struktūros elementuose.

Published
2019-01-02
Section
Humanitarinių mokslų tyrimai