SPORTO VADYBININKAMS SVARBIŲ ĮGŪDŽIŲ VERTINIMAS DARBDAVIŲ POŽIŪRIU

  • Andrius Brusokas Kauno kolegija
  • Indrė Knyvienė Kauno kolegija
  • Jūratė Martinonytė Kauno kolegija

Abstract

Šiandieninės organizacijos kasdien susiduria su vadybiniais sprendimais, kurie tampa vis dinamiškesni. Ne išimtis ir sporto organizacijos, kurioms taip pat svarbu turėti sporto vadybininkus, kurie pasižymėtų įvairiais įgūdžiais. Pastebima, kad siekiant gerų rezultatų nepakanka sporto organizacijoms turėti tik gerus sportininkus ar trenerius, joms reikalingi kompetentingi vadybininkai Tyrimo tikslas – nustatyti darbdavių požiūrio vertinimą apie sporto vadybininkams svarbius įgūdžius. Siekiant užsibrėžto tikslo keliami uždaviniai: 1. Išanalizuoti sporto vadybininko darbe svarbius įgūdžius teoriniu aspektu; 2. Ištirti darbdavių požiūrį į sporto vadybininkams svarbius įgūdžius. Tyrimo objektas – sporto vadybininkų įgūdžiai. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, aprašomoji statistika. Tyrimas atliktas 2018 metų gruodžio–2019 metų vasario mėnesiais. Apklausoje dalyvavo 102 sporto vadybininkų darbdaviai iš skirtingų sporto organizacijų: federacijų, klubų, centrų, asociacijų. Nustatyta, kad įvairių autorių tyrimai atskleidė, jog sporto vadybininkams svarbūs įvairūs psichologiniai įgūdžiai, susiję su motyvacija, kritiniu mąstymu, streso valdymu, laiko planavimu. Taip pat ne mažiau svarbūs asmeniniai įgūdžiai, atsiskleidžiantys per discipliną, iniciatyvos demonstravimą, lyderystę, įtikinėjimą ir pan. Sporto vadybininkams ypač svarbūs yra kalbėjimo, kritinio mąstymo, organizaciniai ir planavimo bei disciplinos įgūdžiai. Labai svarbu, kad sporto vadybininkai pasižymėtų rašytinės komunikacijos, darbo kompiuteriu, problemų sprendimo, sprendimų priėmimo, laiko valdymo, kūrybiškumo ir inovacijų, lankstumo, saviraiškos, lyderystės, gebėjimu nustatyti tikslus ir skirti laiko jiems pasiekti, streso valdymo, įtikinėjimo įgūdžiais. Mažiau svarbūs – gyvenimo patirties, konkrečių techninių žinių, reikalingų darbui, įgūdžiai.

Published
2019-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai