VARTOTOJŲ REKOMENDAVIMO RODIKLIO (NPS) TAIKYMAS AUKŠTOJO MOKSLO SEKTORIUJE

  • Raminta Andrėja Ligeikienė Kauno kolegija
  • Kristina Adomaitienė Kauno kolegija
  • Dalia Ilevičienė Kauno kolegija

Abstract

Studijų kokybės ir patrauklumo siekis deklaruojamas kaip prioritetinis daugelyje aukštojo mokslo studijas realizuojančių institucijų. Aukštojo mokslo kokybė visų pirma suprantama kaip geras išsilavinimas, kuris matuojamas sėkmingu įsidarbinimu, darbdavių atsiliepimais ir absolventų pasitenkinimu savo studijomis. Straipsnyje pateikiami absolventų nuomonės tyrimo, taikant rekomendavimo rodiklį (NPS), rezultatai. NPS taikymas būdingas verslo įmonėms, siekiančioms įvertinti vartotojų pasitenkinimo lygį. Studijų kokybės vertinimui šis rodiklis naudojamas kur kas rečiau. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidžia absolventų pasitenkinimo studijomis lygį bei požiūrį į institucijos vertybes, kaip studijų kokybę formuojantį komponentą.

Published
2020-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai