MOKESTINĖ APSKAITA KEIČIANTIS VERSLO FORMAI LIETUVOJE

  • Rita Bužinskienė Šiaulių valstybinė kolegija
  • Loreta Vaitaitienė Šiaulių valstybinė kolegija

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamos mokesčių apskaitos įžvalgos, pertvarkant įmonės juridinį statusą iš mažosios bendrijos (MB) į uždarąją akcinę bendrovę (UAB) pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų nuostatas. Tyrimo aktualumas siejamas su verslo formos pasirinkimo problematika. Nuspręsti, kokią verslo formą pasirinkti ar ją pertvarkyti, yra sudėtinga, nes tai priklauso nuo verslo sąlygų, kurios nuolatos kinta. Vienareikšmio atsakymo nėra, skiriasi verslo tikslai ir galimybės, kas verčia bendrovę keistis. Nepaisant to, tyrimo rezultatai atskleidė, kad mokestinė apskaita MB ir UAB skiriasi dėl pajamų, susijusių arba nesusijusių su darbo santykiais apmokestinimo. Detaliai analizuojami pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų mokesčiai ir privalomojo sveikatos bei valstybinio socialinio draudimo įmokos atskleidė privalumus ir trūkumus tarp šių dviejų verslo formų. Mokesčių tarifai, mokesčio bazės nustatymo būdai ir mokestinių prievolių vykdymo aspektai yra svarbūs abiejose bendrovėse. Nepaisant to, kad MB turi daugiau pranašumų lyginant su UAB, tačiau pastebimas vienas svarbus aspektas – verslo formos žinomumas. Todėl didesnės verslo plėtros galimybės tarptautiniu mastu yra uždarojoje akcinėje bendrovėje, kadangi ši verslo forma gerai žinoma užsienio rinkose. Straipsnyje naudojami tyrimo metodai apima pirminių ir antrinių informacijos šaltinių surinkimą, kurie vėliau naudojami turinio ir palyginamojoje analizėje; turinio analizės metu atrinkta reikšminga ir aktuali kokybinė duomenų informacija apie norminių teisinių aktų ar panašaus pobūdžio informacijos šaltinius; palyginamosios analizės metu siekta argumentuotai suformuluoti ir pagrįsti tyrimo išvadas.

Published
2020-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai