NAUJAI STUDIJAS BAIGUSIŲ IR ĮSIDARBINUSIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ INTEGRACIJA DARBO RINKOJE

  • Darija Krištaponytė Kauno kolegija
  • Ingrida Viliušienė Kauno kolegija
  • Aurika Vanckavičienė Kauno kolegija; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Abstract

Užsienio literatūroje jau daugelį metų mokslininkai tiria sveikatos priežiūros sričių specialistų adaptacinį periodą ir jo patirtis, įvardindami, kad didelė dalis naujai kvalifikaciją įgijusių asmenų patiria realybės šoką ir svarsto apie galimybę keisti savo darbą specifiką. Nuo 2015 metų Lietuvoje radiologijos technologo profesija įgyjama aukštojoje mokykloje baigus radiologijos studijų programą, taigi pirmieji absolventai darbo rinkoje – tik penkeri metai. Šiuo tyrimu buvo siekiama atskleisti, kokios naujai studijas baigusių ir įsidarbinusių sveikatos priežiūros įstaigose radiologijos technologų patirtys. Tyrimo objektu pasirinktos naujai studijas baigusių ir įsidarbinusių sveikatos priežiūros įstaigose radiologijos technologų integracijos darbo rinkoje patirtys. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą ir uždavinius, panaudoti literatūros analizės pusiau struktūruotas interviu ir turinio analizės metodai. Išsiaiškinta, kad pradėjusių dirbti asmenų integraciją į darbo rinką sudaro profesinė ir socialinė adaptacijos. Didžioji dalis naujai pradėjusių dirbti radiologijos technologų turėjo paskirtus mentorius, sulaukė pagalbos ir paramos, o pagrindiniais sunkumais įvadino – žinių stoką, patirties trūkumą bei atsakomybę. Nepaisant to, kad susidūrė su stresu, baime ir nepasitikėjimu savimi, visi radiologijos technologai rinktųsi šią profesiją pakartotinai.

Published
2020-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai