ĮMONĖS FINANSINĖS BŪKLĖS VERTINIMO SANTYKINIAI RODIKLIAI: AKCININKŲ IR KREDITORIŲ POŽIŪRIS

  • Lina Paliulienė Kauno kolegija

Abstract

Įmonės finansinei būklei įvertinti naudojami įvairūs santykiniai rodikliai. Kokius rodiklius ir kokį jų kiekį analizuoti, nusprendžia patys finansinės informacijos vartotojai. Straipsnyje susisteminti ir apibendrinti populiariausi akcininkų ir kreditorių naudojami įmonės finansinės būklės vertinimo santykiniai rodikliai. Santykiniai rodikliai suskirstyti į dvi grupes: 1) sudaryti apskaitos pagrindu, 2) sudaryti rinkos pagrindu. Nustatyta, kad akcininkai ir kreditoriai ekonominiams sprendimams priimti gali naudoti skirtingus ir tuos pačius santykinius rodiklius. Ir akcininkams, ir kreditoriams aktualūs pelningumo (veiklos pelningumas, turto grąža, nuosavo kapitalo grąža, investicijų pelningumas), likvidumo (bendrasis likvidumas, kritinis likvidumas), mokumo (skolos rodiklis, skolos-nuosavybės koeficientas) ir kapitalo rinkos (rinkosbuhalterinės vertės santykis) rodikliai. Apyvartumo grupės rodiklius analizuoja tik akcininkai, kreditoriams turto apyvartumas nėra svarbus, jie daugiau dėmesio skiria mokumo rodikliams. Kapitalo rinkos rodikliai taip pat aktualesni akcininkams. Akcininkai analizuoja įvairius investicinius rodiklius ir tik vieną šios grupės rodiklį – rinkos-buhalterinės vertės santykį analizuoja kreditoriai.

Published
2020-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai