KULINARINIO TURIZMO EKOLOGIŠKUMO KONCEPTAS: ŠIAULIŲ APSKRITIES ATVEJIS

  • Vaiva Pranevičienė Šiaulių valstybinė kolegija

Abstract

Kulinarinis turizmas pastaruoju metu pasauliniu mastu auga taip stipriai ir greitai, kad pradėjęs gyvavimą kaip nišinė turizmo verslo šaka, pastaruoju laikotarpiu pereina į atskirą turizmo šaką, kuri šaliai neša ne tik jos išskirtinumą, žinomumą, ekonominę naudą, bet ir ekologinių problemų. Tyrimo problema formuluojama klausimu: koks maitinimo verslo atstovų požiūris ir kaip jis pasireiškia ekologiškumo klausimu? Tyrimo tikslas – išanalizuoti maitinimo verslo atstovų požiūrį į ekologiškumą. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti kulinarinio turizmo atsiradimo veiksnius ir raidą; išanalizuoti kulinarinio turizmo ekologiškumo aspektą ir pateikti ekologiškumo apibrėžimą; atlikti Šiaulių apskrities kulinarinio turizmo atstovų požiūrio į ekologiškumą kokybinį tyrimą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė; anketinė apklausa, stebėjimas, turinio analizė. Išvados: kulinarinio turizmo iškilimo kaip atskiros turizmo šakos pradžia buvo siejama su turistų maitinimu naudojant vietinių ūkių teikiamą produkciją, kaip būdą ne tik įtraukti vietinius gamintojus, bet ir tausoti gamtą, mažiau transportuojant maisto produktų, tačiau kulinarinio turizmo raidos apžvalga rodo, kad ši turizmo šaka labiau vystoma šalies kultūrinio identiteto, autentiškumo, ekonominės naudos bet ne ekologiškumo aspektu. Atsižvelgiant į ekologiškumo aspektą sudarančias dedamąsias, darbe formuluojamas ekologiškumo apibrėžimas, kuris apima vietinės produkcijos naudojimą maisto gamybai, energijos taupymą, aplinkos taršos mažinimą, siūlant didesnį nemėsiškų patiekalų asortimentą, mažinant metano dujų kiekio emisiją, taip pat šviečiant žmones ekologiškumo klausimu. Tyrimo rezultatai parodė, kad nors didžiausia maitinimo įmonių dalis bendrais bruožais domisi ekologija, tačiau ne visos įmonės tinkamai rūšiuoja maisto gamybos atliekas, iš dalies taupoma energija, ne visose įmonėse maistas išsinešti pakuojamas į gamtą tausojančias pakuotes, siūlomas siauras nemėsiškų patiekalų asortimentas. Tai rodo nepakankamą dėmesį šiai sričiai.

Published
2020-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai