IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ STUDIJŲ IR DARBO DERINIMO GALIMYBĖS

  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija
  • Asta Jakimavičienė Kauno kolegija
  • Raimonda Sadauskienė Kauno kolegija
  • Sigita Saulėnienė Kauno kolegija
Keywords: studijų ir darbo derinimas, ugdymo įstaiga, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, darbdaviai

Abstract

Straipsnyje aptariamos studijų ir darbo derinimo galimybės. Pabrėžiamos šios studijų ir darbo derinimo galimybės: tinkama komunikacija, suinteresuotų asmenų bendradarbiavimas, optimalaus darbo krūvio pasirinkimas, darbinės veiklos, susijusios su studijomis, pasirinkimas. Straipsnyje sprendžiama problema – ieškoma studijų ir darbo derinimo galimybių, pasitelkiant literatūros ir dokumentų analizę bei atliekant darbdavių nuomonių tyrimą. Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmojoje straipsnio dalyje pateikiama teorinė dokumentų ir mokslinės literatūros analizė apie dirbančių studentų situaciją įvairiose šalyse. Antrojoje straipsnio dalyje pristatomi atlikto tyrimo rezultatai, atspindintys ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų požiūrį į studijuojančius darbuotojus. Tyrimo rezultatai rodo, kad kiekvienoje organizacijoje yra darbuotojų, kurie mokosi. Darbdaviai suvokia tokius darbuotojus kaip naudą savo organizacijai, skatina darbuotojus studijuoti, sudaro sąlygas dirbti ir mokytis bei pageidauja, kad ateityje tokie darbuotojai, baigę studijas, dirbtų jų organizacijoje. Darbdaviai nurodo, kad studijuojantis darbuotojas atlieka privalomas veiklos funkcijas tiek darbo vietoje, tiek mokymosi įstaigoje, todėl jo asmeninės savybės yra svarbios siekiant laiku ir tiksliai atlikti užduotis abiejose organizacijose. Naudoti tyrimo metodai – dokumentų ir mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu, duomenų kiekybinė analizė.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-12-09