REFLEKSIJOS TAIKYMO GALIMYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ MOKYMOSI PROCESE

  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija
  • Sigita Saulėnienė Kauno kolegija
Keywords: ugdymo paradigma, refleksija, reflektyvios technikos, bendradarbiavimas, mokymosi aplinkos, mokymasis

Abstract

Straipsnyje aptariami šiuolaikinės mokymosi paradigmos suponuojami ir studijų procese praktikuojami reflektyvaus rašymo metodai, apimantys studentų mąstymo, jausmų, suvokimo bei elgesio kokybinius pokyčius ir išryškinantys jų gebėjimą matyti, patirti bei suprasti realiame pasaulyje vykstančius procesus juos reflektuojant. Tokiu būdu plėtojama galimybė pačiam besimokančiajam vertinti savo asmeninį augimą ir kurti individualų žinojimą. Straipsnyje pabrėžiama, kad, gerinant studentų profesinį vystymąsi ikimokyklinio ugdymo studijų procese, praktikuojami įvairūs reflektyvaus rašymo metodai, plėtojantys studentų reflektyvų mokymąsi. Daroma prielaida, kad reflektavimas apie patirtį yra mokymosi esmė. Straipsnyje pabrėžiamas esminis gebėjimas atsigręžti į mokymo–mokymosi procesą, jį apmąstyti ir vertinti, nuolat reflektuojant savo veiklą. Straipsnio problematiką apibūdina tyrimų rezultatai, atskleidžiantys, kad pedagoginės sąveikos ir mokymosi idėjas atspindintys metodai yra taikomi sąlyginai retai; juos taiko mažuma pedagogų; šiuolaikinės didaktikos raiška yra fragmentiška, dažniausiai taikant konkrečius mokymo / si metodus, sistemiškai nesiejant mokymo, mokymosi, vertinimo ir įsivertinimo reflektuojant procesų bei jų įgyvendinimo metodų; besimokantieji svarbiais mokymosi situacijų partneriais laiko savo bendramokslius, tačiau pedagogai neišnaudoja besimokančiųjų potencialo ir neatsižvelgia į jų mokymosi poreikius. Tai tapo ypač aktualu pakitus mokymosi sąlygoms COVID-19 pandemijos atveju, kuomet mokymo ir mokymosi procesas persikėlė į internetinę erdvę, tapo nuotoliniu. 2021 m. atliktas tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti, kaip studentai studijų procese, tobulindami savo mokymąsi, praktikuoja reflektyvias technikas, kokias reflektyvių technikų strategijas taiko / rekomenduoja dėstytojai, siekdami mokymo ir mokymosi proceso kokybės. Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmojoje straipsnio dalyje aptariamos reflektyvų mokymąsi plėtojančios reflektyvios technikos. Antrojoje straipsnio dalyje pristatomi tyrimo rezultatai, atspindintys ikimokyklinio ugdymo studentų ir dėstytojų reflektyvių technikų taikymą studijavimo procese.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-12-09