UŽSIENIO KALBŲ MOKYMOSI MOTYVAI ,,NORIU“ IR ,,REIKIA“ NEFORMALAUS UGDYMOSI KONTEKSTE: KAUNO KOLEGIJOS DARBUOTOJŲ ATVEJO ANALIZĖ

  • Rima Jasnauskaitė Kauno kolegija
Keywords: neformalus švietimas, savaiminis mokymasis, užsienio kalbų kompetencijos, motyvuojantys veiksniai

Abstract

Straipsnis pateikia informaciją apie tyrimo, kurį atliko Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centras, rezultatus. Tyrimu buvo siekiama atskleisti aukštosios mokyklos koleginių studijų darbuotojų požiūrį į užsienio kalbų kompetencijų ugdymo profesinį, asmeninį ir socialinį aktualumą, institucines ir individualias šių kompetencijų tobulinimo prielaidas ir būdus bei veiksnius, motyvuojančius individus plėtoti užsienio kalbų gebėjimus savivaldžiai neformaliuoju būdu. Straipsnis pateikia neformalaus mokymosi teorijų apžvalgą, kuri pagrindžia analizuojamojo konstrukto tyrimo metodologiją, instrumentą ir vykdymą. Taip pat pateikiamos tyrimo išvados, kurios teigia, jog, darbuotojų nuomone, jų užsienio kalbų kompetencijos atlieka svarbų strateginį vaidmenį organizacijoje, individualūs sprendimai tobulinti šias kompetencijas yra veikiami tiek vidinių, tiek išorinių veiksnių, respondentai planuoja plėtoti savo užsienio kalbų kompetencijas savivaldžiai, neformaliuoju būdu.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-12-09