ĮMONĖS GAMYBOS SRAUTŲ EFEKTYVUMO DIDINIMO GALIMYBĖS

  • Žaneta Kavaliauskienė Šiaulių valstybinė kolegija
  • Donata Žukauskaitė Šiaulių valstybinė kolegija
Keywords: gamybos srautai, efektyvumas, Lean, Chaku-Chaku, Kaizen

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamos gamybos proceso tobulinimo ir efektyvumo galimybės langų ir durų gamybos įmonėje. Tyrimo tikslas – išanalizuoti įmonės gamybos efektyvumą bei remiantis tyrimo rezultatais pateikti gamybos proceso tobulinimo ir darbo efektyvumo galimybes.
Išanalizuota gamybos efektyvumo samprata. Atliktas esamo įmonės efektyvumo vertinimas. Pateiktos įmonės darbo efektyvumo didinimo galimybės. Taikytas mokslinės literatūros, įmonės dokumentų analizės ir vizualinio stebėjimo metodas. Atliktas gaminių normavimas, kurio metu nustatytas 2021 m. įmonės efektyvumas, lyginant normavimo duomenis įmonė dirba efektyviau nei 2016 m., išskirtos didžiausios ir dažniausiai pasitaikančios problemos gamyboje.
Aptarus įmonės Lean valdymo sistemą, įdiegtus metodus ir įrankius, pasiūlytas Kaizen tobulinimo įrankis, skatinantis darbuotojus įsitraukti į įmonės gerinimo procesus ir Chaku-Chaku metodas, pašalinantis gaminių kaupimo vietas, todėl gamyba vyktų nenutrūkstamai. Išskirtos penkios nuostolių rūšys, kurios nekuria vertės produktui, todėl jas pašalinus sumažėtų sąnaudos, ištekliai ir išlaidos.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-12-09