PASAULIO LIETUVIO PAVEIKSLAS LRT LITUANICA KANALO KURTOSE ISTORIJOSE

  • Daiva Stankevičiūtė-Volkauskienė Kauno kolegija
Keywords: pasaulio lietuvis, tapatybė, LRT LITUANICA, medijos, istorijų pasakojimas

Abstract

Straipsnyje analizuojamas LRT LITUANICA kanale pateikiamas istorijų pasakojimas apie lietuviškas šaknis turinčius (e)migrantus nuo Pirmojo pasaulinio karo iki šiandienos. Teoriniame tyrime pasitelkiama tapatybės samprata, migracijos fonas, veikiamas „stūmimo“ ir „traukos“ dėsnių, medijos samprata, žiniasklaidos rėminimo specifika bei istorijų pasakojimo apibrėžtis. Analitiniame tyrime naudojami turinio analizės (publikacijų teksto ir kanalo kaip įrankio), dokumentų analizės metodai siekiant identifikuoti lietuvio paveikslą, įrėminamą 2020 metais LRT LITUANICA naujienų portalo skiltyje „Istorijos“. LRT LITUANICA nuo 2020 metų keičia technologinį veikimo principą, pastaruosius keletą metų intensyvina dialogo mezgimą su pasaulio lietuviais – ši nuostata įtraukta į LRT kanalo strategiją atliepiant valstybės pažangos strategines užsibrėžtis ir įgyvendinimą, todėl aktualu išsiaiškinti, kokį turinį kanalas formuoja vykstant pokyčiams. Tyrimu nustatyta pasaulio lietuvio tautinio identiteto suvokimo ir raiškos formos, parengtos asmeniniais išgyvenimais ir šeimos istorijomis, aprėpiančiomis XX–XXI amžius.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-12-09