Current Issue

Vol 11 No 16 (2020)
Published: 2020-05-06

Articles

View All Issues

Išeina 1 tomas per metus. Leidžiamas nuo 2004 m.

Straipsniai recenzuoti. Už mokslo darbų turinį atsakingi autoriai.

Mokslo darbų leidinys cituojamas tarptautinėse duomenų bazėse: CABI Full Text, EBSCO Publishing