DIAFRAGMINIO KVĖPAVIMO LAVINIMO POVEIKIS SĖDIMĄ DARBĄ DIRBANČIŲ ŽMONIŲ APATINĖS NUGAROS DALIES SKAUSMUI MAŽINTI

  • Agnė Bernatavičiūtė Vilniaus kolegija
  • Asta Markauskienė Vilniaus kolegija
  • Kristina Žukienė Vilniaus kolegija

Abstract

Tyrimo tikslas – įvertinti diafragminio kvėpavimo lavinimo poveikį sėdimą darbą dirbančių žmonių apatinės nugaros dalies skausmui mažinti. Tyrimo metu buvo siekiama palyginti tiriamųjų juosmeninės stuburo dalies skausmą, diafragmos aktyvumą, juosmeninės stuburo dalies mobilumą, apatinės nugaros dalies skausmo ir negalios rodiklius prieš ir po kineziterapijos, įvertinti gautų rezultatų funkcinius ryšius. Tyrime dalyvavo 12 sėdimą darbą dirbančių žmonių, kurie skundėsi apatinės nugaros dalies skausmu. Tirimieji buvo pasirinkti netikimybiniu tiksliniu atrankos būdu ir suskirstyti į dvi grupes. I grupei taikyti stabilumo, tempimo pratimai, II – stabilumo, tempimo ir diafragminio kvėpavimo pratimai. Tyrimo metodai: anketavimas (Roland –Morris klausimynas), testavimas (SAS, diafragmos aktyvumo vertinimas naudojant aparatą – pneumotonometrą „Micro RPM“, juosmeninės stuburo dalies mobilumo vertinimas naudojant Šoberio testą), statistinė duomenų analizė. Po kineziterapijos gautas I ir II grupių skausmo, diafragmos aktyvumo bei negalios ir skausmo rodiklių pagerėjimas. II grupės tyriamųjų skausmo, diafragmos aktyvumo Rolland-Moris rezultatai gauti geresni lyginant su I grupės rezultatais. Tyrimas parodė, kad atlikti stabilizavimo pratimai kartu su diafragminiais kvėpavimo pratimais turėjo didesnį poveikį funkciniams rodiklių rezultatams nei vien tik stabilumo ir tempimo pratimai.

Published
2018-12-20
Section
Biomedicinos mokslų tyrimai