STUDENTŲ PROFESINĖS PRAKTIKOS ORGANIZAVIMO PROCESO KOLEGIJOJE ANALIZĖ

  • Aristida Čepienė Šiaulių valstybinė kolegija
  • Nida Vaitiekienė Šiaulių valstybinė kolegija

Abstract

Straipsnyje analizuojamas profesinės praktikos organizavimo procesas, kurio tikslas – patikrinti ir įvertinti teorines žinias, sudaryti galimybes studentui įgyti praktines profesines kompetencijas, įrodyti praktikos ir studijų rezultatų dermę, padėti studentams pasirengti profesinei veiklai. Empirinio tyrimo metu atskleidžiami praktikos metu taikomi metodai, stebėsenos vykdymas, įstaigos praktikos vadovų vertinimo objektyvumas. Tyrimo rezultatai parodė, kad praktikų organizavimo procesas vyksta etapais, profesinės praktikos organizavimo procese yra naudojami įvairūs studijavimo ir vertinimo metodai, studentai dažniausiai konsultuojami nuotoliniu būdu, įstaigos praktikos vadovų praktikos vertinimas dažniausiai būna neobjektyvus, neatitinka realios situacijos. Didžiausios studentų praktikos organizavimo proceso problemos yra praktikos vietų stoka, priimančių institucijų nenoras prisiimti atsakomybę ir bendradarbiavimo trukdžiai.

Published
2019-01-02
Section
Socialinių mokslų tyrimai