PAREIŠKĖJO VAIDMUO SKUNDŽIANT PROKURORO SPRENDIMĄ NUTRAUKTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ

  • Iveta Vitkutė Zvezdinienė
  • Genovaitė Ročienė

Abstract

Straipsnyje analizuojamas LR baudžiamojo proceso kodekso 214 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, kuriuo reglamentuojama ikiteisminio tyrimo nutraukimo bei priimtų procesinių sprendimų apskundimo tvarka. Keliama problema, kad praktikoje šio straipsnio 7 dalis neapima pareiškėjo procesinės teisės skųsti prokuroro sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą. Besiklostanti praktika, autorių nuomone, neatitinka tikrosios įstatymų leidėjo valios, o tai suponuoja mintį, kad aktyvios, pilietinės visuomenės dalyvavimas baudžiamajame procese sunkiai įgyvendinamas.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06