Pasitenkinimas studijomis – nuo studento iki absolvento

  • Kristina Adomaitienė Kauno kolegija
Keywords: studentų pasitenkinimas, studijų kokybė, aukštasis mokslas

Abstract

Straipsnyje aptariamas studentų pasitenkinimas ir jį skatinantys veiksniai, pasitenkinimo lygio kaita didėjant studento mokymo (si) patirčiai. Studentų studijų patirties supratimas, gebėjimas prognozuoti studentų pasitenkinimo lygį ir jį išlaikyti išlieka aktuali tema aukštajame moksle. Siekiant tvarių veiklos rezultatų, aukšta studijų kokybė ir studentų pasitenkinimas tampa pagrindiniais veiksniais aukštųjų mokyklų konkurencinėje kovoje. Taip pat studentų pasitenkinimas yra ir institucijos veiklos efektyvumo rodiklis.  Įvertinus tai, kad studentų pasitenkinimas yra kintantis reiškinys, straipsnyje analizuojama, kokie studentų pasitenkinimą skatinantys veiksniai svarbiausi, siekiant potencialiai didžiausio studentų pasitenkinimo skirtinguose studijų etapuose  ir baigus studijas. Atlikus mokslinės literatūros apžvalgą, išskirti studentų pasitenkinimą skatinantys veiksniai. Straipsnyje pateikiami  studentų ir absolventų nuomonės tyrimų rezultatai studentų (absolventų) pasitenkinimo studijomis aspektu, analizuojamos studento pasitenkinimo įverčio su studentų pasitenkinimą skatinančių veiksnių sąsajos. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidžia, kad studentų pasitenkinimo įvertis mažėja didėjant studento mokymosi patirčiai aukštojoje mokykloje bei šiek tiek išauga, įgijus darbinės patirties. Nustatyta, kad aukštosios mokyklos ir studijų programos pasirinkimo motyvai neturi įtakos studentų pasitenkinimo lygiui. Studentų pasitenkinimo lygiui didžiausią įtaką turi pagrindinės aukštosios mokyklos teikiamos paslaugos: studijų kokybė, subalansuotas studijų krūvis, studijų ir mokymosi aplinkos. Tiek pirmame kurse, tiek baigiamajame kurse studentų pasitenkinimui pasiekti svarbus praktinis įgytų žinių ir įgūdžių pritaikomumas profesinėje veikloje.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Appleton-Knapp, S., Krentler, K. (2006). Measuring Student Expectations and their Effects on Satisfaction: The Importance of Managing Student Expectations. Journal of Marketing Education, 28(3), 254–264.
Arambewela, R., Hall, J. (2009). An Empirical Model of International Student Satisfaction. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 21(4), 555–569.
Babar, Z. B., Kashif, U. R. (2010). A Study Examining the Student Satisfaction in Higher Education. Article in Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5446–5450.
Balevičiūtė, J., Valavičius, E. Vilniaus kooperacijos kolegijos studentų studijų pasirinkimo motyvai ir pasitenkinimas studijomis. (2014). Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos, mokslo darbai, Nr. 1(3), 19–23.
Boyd, N. M., Liu, X., Horissian, K. (2022). Impact of Community Experiences on Student Retention Perceptions and Satisfaction in Higher Education. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 24(2), 337–365.
Bolton, R., Drew, J.H. (1991). A Multistage Model of Customers’ Assessments of Service Quality and Value. Journal of Consumer Research, 17, 375-384.
Bulotaitė, L., Pociūtė, B., Bliumas, R. (2012). Universiteto studentų įsipareigojimas profesijai: sąsajos su asmenybės bruožais ir pasitenkinimu studijomis. Acta Paedagogica Vilnensia, 29, 111–112.
Černiauskienė, A., Latonaitė, Z., Borusevičienė, N. (2007). Studijų proceso optimizavimo galimybės Šiaulių kolegijoje, įvertinus studentų pasitenkinimą studijomis. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 3, 21–29.
Dewi, R. S., Roza, M., Taridi, M., Fahrurrozi, A. A. (2020). Nexus between Quality of Education, Student Satisfaction and Student Loyalty: The Case of Department of English Teacher Education at Universitas Islam Negeri in Indonesia. International Journal for Quality Research, 15(1), 89–106.
Douglas, J., Douglas, A., Barnes, B. (2006). Measuring Student Satisfaction at a UK University. Quality Assurance in Education, 14(3), 251–267.
Duarte, P., Raposo, M., Alves, H. (2012). Using a Satisfaction Index to Compare Students’ Satisfaction during and after Higher Education Service Consumption. Tertiary Education and Management, 18:1, 17–40.
Elliott, K. M., Healy, M. A. (2001). Key Factors Influencing Student Satisfaction Related to Recruitment and Retention. Journal of Marketing for Higher Education, 10(4), 1–11.
Griffioen, D. M. E., Doppenberg, J. J., Oostdam, R. J. (2018). More Able Students in Higher Education Less Easy to Satisfy? Higher Education: The International Journal of Higher Education Research, 75(5), 891-907.
Hai, N. C. (2022). Factors Affecting Student Satisfaction with Higher Education Service Quality in Vietnam. European Journal of Educational Research, 11(1), 339–351.
Ivana, D., Dragan, M. (2015). Graduate‘s Satisfactio Towards Service Quality in Higher Education: an Empirical Investigation. Managerial Challenges of the Contemporary Society, 8(2), 34-38.
Jereb, E., Jerebic, J., Uhr, M. (2018). Revising the Importance of Factors Pertaining to Students Satisfaction in Higher Education. Organizacija, 51(4), 271– 285.
Kanwar,A., Sanjeeva, M. (2022). Student Satisfaction Survey: a Key for Quality Improvement in the Higher Education Institution. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 27, https://doi.org/10.1186/s13731-022-00196-6.
Letcher, D. W., J. S. Neves. (2010). Determinants of Undergraduate Business Student Satisfaction. Research in Higher Education Journal, 6, 1–26.
Miakinkovienė, R., Klupšienė, H. (2017). Studentų pasitenkinimą studijomis įtakojantys veiksniai: Vilniaus kolegijos atvejis. Studijos kintančioje verslo aplinkoje, straipsnių rinkinys, 127-133.
Munshi, A. R. A. (2019). Antecedents and consequences of students satisfaction in higher education context. Journal of General Management Research, Vol. 6(2), 1–12.
Palacio, A. B., Meneses, G. D., & Pérez, P. J. P. (2002). The Configuration of the University Image and its Relationship with the Satisfaction of Students. Journal of Educational Administration, 40 (5), 486–505.
Paul, R., Pradhan, S. (2019). Achieving Student Satisfaction and Student Loyalty in Higher Education: A Focus on Service Value Dimensions. Services Marketing Quarterly, 40(3), 245–268.
Pilelienė, L., Vanagienė, V. (2008). LŽŪU studentų pasitenkinimą studijomis lemiančių veiksnių nustatymas. Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai, 4(15), 118–125.
Poteliūnienė, S. (2018). Pirmo kurso būsimųjų sporto pedagogų akademinė motyvacija ir pasitenkinimas studijomis. Pedagogika, 1(129), 234–249.
Rugevičius, M., Kairys, A., Čepienė, R., Liniauskaitė, A., Brazdeikienė, L., Žakaitis, P. (2020). Studentų akademinės motyvacijos pokyčiai ir jų sąsajos su akademiniais pasiekimais, pasitenkinimu studijomis bei psichologine gerove. Pedagogika, 1(137), p. 5–24.
Santini, F. O., Ladeira, W.J., Hoffmann, S. C., Silva Costa, G. (2017). Student Satisfaction in Higher Education: a Meta-Analytic Study. Journal of Marketing for Higher Education, 27:1, 1–18.
Temesgen, M. H., Girma, Y., Dugo, T., Azeze, G., Dejen, M., Deres, M., Janakiraman. B. (2021). Factors Influencing Student’s Satisfaction in the Physiotherapy Education Program. Advances in Medical Education and Practice, 12, 133–140.
Published
2023-05-30
How to Cite
Adomaitienė, K. (2023). Pasitenkinimas studijomis – nuo studento iki absolvento. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(19), 49-57. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i19.573