Dirbtinis intelektas aukštajame moksle: viešosios komunikacijos Lietuvoje aspektas

  • Lina Šarlauskienė Kauno kolegija
Keywords: dirbtinis intelektas, aukštasis mokslas, viešoji komunikacija

Abstract

Švietimas ir aukštojo mokslo institucijos dirbtinį intelektą gali pritaikyti mokymo ir mokymosi procesų efektyvumui ar besimokančiųjų pagalbai, tačiau taip pat patiria daug iššūkių dėl akademinio sąžiningumo, reikiamų žinių bei įgūdžių įgijimo. Šie pokyčiai tapo itin akivaizdūs pradėjus naudoti dirbtinio intelekto įrankius ir 2022 m. pabaigoje atvėrus visuomenei ChatGPT. Dėl šios priežasties per pastaruosius metus pagausėjo mokslinių tyrimų bei informacijos sklaidos apie dirbtinio intelekto panaudojimo aukštajame moksle galimybes, iššūkius ir problemas. Lietuvoje tyrimų apie dirbtinio intelekto įtaką aukštajame moksle naudojamų mokymo ar mokymosi metodų pokyčiams, bei susijusiomis temomis neaptikta. Kadangi dirbtinio intelekto įrankiai vystomi itin sparčiai, o vartotojai greitai geba juos panaudoti įvairiose savo veiklose, būtina greita problemos analizė bei galimų sprendimų iškilusioms problemoms spręsti paieška. Šio straipsnio tikslas – ištirti dirbtinio intelekto įrankių naudojimo įtaką aukštajame moksle bei atlikti viešosios komunikacijos Lietuvoje apie dirbtinį intelektą aukštajame moksle analizę. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad oficiali bei viešoji komunikacija apie DI naudojimą Lietuvos aukštajame moksle nėra pakankama, nekomunikuojama apie konkrečius Lietuvos aukštajam mokslui kylančius iššūkius, nepateikiami Lietuvos aukštųjų mokyklų, kitų švietimo atstovų komentarai ar rekomendacijos aukštosioms mokykloms dėl DI taikymo. Dėl to, aukštosios mokyklos ar dėstytojai turi savarankiškai ir greitu tempu analizuoti esamą situaciją bei priimti sprendimus.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Batuchina, A., Baziukė, D., Melnikova, J., Šmitienė, G., & Šakytė-Statnickė, G. (2022). Dirbtinis intelektas edukacijoje: integravimo galimybių teorinė analizė. Regional formation and development studies, (2), 19–28.
Cotton, D. R., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2023). Chatting and Cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. Innovations in Education and Teaching International, 1–12.
Dirbtinio intelekto (DI) ir duomenų naudojimo mokymo ir mokymosi srityje etikos gairės pedagogams (2022). Europos komisija. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d81a0d54-5348-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-lt/format-PDF/source-277942464
European Parliament. (2020). Artificial intelligence and big data. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/artificial-intelligence-in-the-eu
Gulavani, M. S. S., Kadam, M. M. A., Kadam, M. K. R., & Mhetre, D. D. (2022). Role of Artificial Intelligence in Higher Education. UGC Care Group I Journal, vol. 82, no. 23. p. 187–193.
Khalil, M., & Er, E. (2023). Will ChatGPT get you caught? Rethinking of Plagiarism Detection. arXiv preprint arXiv:2302.04335.
Kurk Lietuvai. (2018). Lietuvos dirbtinio intelekto strategija. Ateities vizija. https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/DI_strategija_LT(1).pdf
LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba. (2023-02-07). Dirbtinio intelekto taikymas moksliniuose tyrimuose: svetainės naujiena. https://etikostarnyba.lt/dirbtinio-intelekto-taikymas-moksliniuose-tyrimuose/
Luan, L., Lin, X., & Li, W. (2023). Exploring the Cognitive Dynamics of Artificial Intelligence in the Post-COVID-19 and Learning 3.0 Era: A Case Study of ChatGPT. arXiv preprint arXiv:2302.04818.
Macnamara, J. (2017). Evaluating public communication: Exploring new models, standards, and best practice. Routledge.
Niemi, H., Niemi, H., Pea, R. D., & Lu, Y. (2023). AI in Learning: Designing the Future. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09687-7
Ortiz, Sabrina. (2023). The best AI chatbots: ChatGPT and other interesting alternatives to try. ZDNET/Tech. https://www.zdnet.com/article/best-ai-chatbot/
Rupšienė, L., Škėrienė, S., Girdzijauskienė, R., & Pranckūnienė, E. (2021). Dirbtinio intelekto ir mokymosi analitikos plėtra mokyklose: scenarijai ir rekomendacijos. https://www.di-ma.lt/produkcija/scenarijai.pdf
Tarasevičienė, A., & Šutienė, K. (2022). Intelektikos pagrindai: vadovėlis. KTU leidykla Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.9786090218068
Turnitin. (2023). AI terms + education: A glossary of what you need to know. https://www.turnitin.com/blog/ai-terms-education-a-glossary-of-what-you-need-to-know
Published
2023-06-01
How to Cite
Šarlauskienė, L. (2023). Dirbtinis intelektas aukštajame moksle: viešosios komunikacijos Lietuvoje aspektas. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(19), 188-197. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i19.600