Jaunuolių, išėjusių iš bendruomeninių vaikų globos namų, patirtys gyvenant savarankiškai

  • Akvilė Virbalienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Laura Šimkevičiūtė Klaipėdos valstybinė kolegija
Keywords: jaunuoliai, išėję iš bendruomeninių vaikų globos namų, bendruomeniniai vaikų globos namai, savarankiškas gyvenimas, patirtis

Abstract

Straipsnyje atskleidžiama, kad iš bendruomeninių vaikų globos namų išėję ir savarankiškai gyvenantys jaunuoliai išgyvena ir teigiamas, ir neigiamas patirtis. Kai kuriems savarankiškas gyvenimas yra laukiamas ir sėkmingas gyvenimo laikotarpis, o kitiems – sunkus etapas psichologiniais, socialiniais ar kitais aspektais. Visgi, šia tema trūksta tyrimų, kurie analizuotų jaunuolių, išėjusių iš bendruomeninių vaikų globos namų, patirtis gyvenant savarankiškai. Straipsnyje aptariama, kad savarankiško gyvenimo pradžioje jaunuoliai patiria nemažai sunkumų: nepasitiki savimi, bijo savarankiško gyvenimo ir asmenų, kurių nepažįsta, taip pat dažnai nusistato prieš save ir prieš juos supantį pasaulį, neturi motyvacijos. Tyrime taip pat nustatyta, kad svarbūs pagalbos šaltiniai savarankiško gyvenimo pradžioje yra bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų  palaikymas ir pagalbos teikimas, artimųjų teikiama socialinė parama, draugų palaikymas ir buvimas šalia, kitų įstaigų teikiama pagalba. Tyrimas padėjo nustatyti, kad savarankiško gyvenimo pradžioje jaunuoliai patiria psichinės sveikatos, elgesio, išsilavinimo, finansų, būsto, emocinio, psichologinio, materialinio palaikymo ir paramos trūkumą. Dėl paramos trūkumo jaunuoliai nepasitiki ne tik savimi, tačiau ir turimais įgūdžiais, jaučia nepilnavertiškumo ir neužtikrintumo jausmus. Tenka patirti nerimą ir baimę dėl ateities ir savarankiško gyvenimo. Išėjusiems iš bendruomeninių vaikų globos namų jaunuoliams svarbi socialinė parama iš artimųjų, įstaigų ar draugų, nes tai suteikia drąsos ir motyvacijos veikti dėl išsikeltų tikslų, palaiko gerą savijautą, stiprina socialinį tinklą, mažina socialinės atskirties riziką, užkerta kelią įvairioms priklausomybėms ar psichinės sveikatos ligoms. Tai užtikrina kokybiškesnį gyvenimą įvairiose srityse: išsilavinimo, karjeros, būsto, finansų ar pan. Vienas iš svarbiausių savarankiško gyvenimo aspektų, užtikrinančių sėkmingą integraciją visuomenėje, yra savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas. Įgyti savarankiško gyvenimo įgūdžiai jaunuoliams padeda įveikti kylančius sunkumus, sukuria naujas galimybes, jaunuoliai jaučiasi labiau pasitikintys savimi įvairiose gyvenimo srityse: siekiant išsilavinimo, ieškant darbo, įgyjant būstą, palaikant socialinius ryšius, tvarkantis kasdieniniame gyvenime.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Barnett, S. (2020). Foster Care Youth and the Development of Autonomy. International Review of Psychiatry, 32(3), 265–271. https://doi.org/10.1080/09540261.2020.1720622
2. Baidawi, S., Mendes, P., & Snow, P. (2014). Young People in, and Transitioning from, Out-of-home Care and their Mental Health Issues: A Call for Evidence. Children Australia, 39(4), 200–205. https://doi.org/10.1017/cha.2014.27
3. Bubnys, R., & Jasevičienė, Z. (2013). Globos namuose gyvenančių paauglių patiriamų problemų sąsajos su ateities perspektyvomis. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 11, 31–37. https://etalpykla.lituanistika.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2013~1367189370565/J.04~2013~1367189370565.pdf
4. Gaižauskienė, I., & Mikėnė, S. (2014). Socialinių tyrimų metodai: apklausa: vadovėlis. Mykolo Romerio universitetas.
5. Gaižauskienė, I., & Valavičienė, N. (2016). Socialinių tyrimų metodai: kokybinis interviu: vadovėlis. Mykolo Romerio universitetas.
6. Gudžinskienė, V., Raudeliūnaitė, R., & Uscila, R. (2017). Socialinių darbuotojų patirtys rengiant vaikus savarankiškam gyvenimui bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Pedagogika, 125(1), 158–174.
7. Gudžinskienė, V. ir Navaitis, G. (2016). Įvaikinimas:deinstitucionalizacija – palankių sąlygų vaikui augti šeimoje prielaidų sudarymas. Socialinis darbas, 14(2), 134–147. http://dx.doi.org/10.13165/Sd-16-14-2-01
8. Gypen, L., Vanderfaeillie, J., Maeyer, S., Belenger, L. & Holen, F. (2017). Outcomes of Children who Grew up in Foster Care: Systematic-review. Children and Youth Services Review, 76, 74–83. 10.1016/j.childyouth.2017.02.035
9. Häggman‑Laitila, A., Salokekkilä, P., & Karki, S. (2019). Young People’s Preparedness for Adult Life and Coping After Foster Care: A Systematic Review of Perceptions and Experiences in the Transition Period. Child & Youth Care Forum, 48, 633–661. http://dx.doi.org/10.1007/s10566-019-09499-4
10. Ilgūnė – Martinėlienė, R., & Malachovska, V. (2021). Paauglių, išėjusių iš vaikų globos namų į bendruomeninius globos namus, patirtis. Socialinis ugdymas, 55 (1), 71–84. https://portalcris.vdu.lt/server/api/core/bitstreams/c6a7cbbd-e302-4263-b983-33ed17ffff9c/content
11. Lalonde, J., Thomsom, E., A., Duncan, K., & Roger, K. (2021). Hearing their Voices: Youths’ Experiences of Unstable Housing and Homelessness Post-care. Qualitative Social Work, 20(4), 1043–1058. https://doi.org/10.1177/147332502092302
12. Lee, C., Duerr, Berrick, J. (2014). Experiences of Youth who Transition to Adulthood out of Care: Developing a Theoretical Framework. Children and Youth Services Review, 46, 78–8. 10.1016/j.childyouth.2014.08.005
13. Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo: 2014 m. vasario 14 d. Nr. A1-83
14. Raudeliūnaitė, R., Gudžinskienė, V. (2022). Vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymasis bendruomeniniuose vaikų globos namuose: vaikų patirčių analizė. Pedagogika, 1, 233–257. http://dx.doi.org/10.15823/p.2022.145.13
15. Rosenberg, R., Kim, Y. (2018). Aging Out of Foster Care: Homelessness, Post-Secondary Education, and Employment. Journal of Public Child Welfare, 12(1), 99–115. http://dx.doi.org/10.1080/15548732.2017.1347551
16. Samašonok, K. (2013). Globos namuose gyvenančių vaikų ir paauglių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas: pasiekimai, sunkumai, sprendimai. Pedagogika, 110, 103–114. https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2013~1390744261516/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
17. Sanders, R. (2020). Care Experienced Children and Young People’s Mental Health. Iriss.
18. Roca, S., J. (2019). Professional parenting in institutional foster care: Proposal to improve care of children fostered in child protection centres. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria,http://web.b.ebscohost.com.skaitykla.mruni.eu/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=fc 9283e3-46ac-4463-b54a-ceafd160094b%40pdc-v-sessmgr05
19. Sting, S., Groinig, M. (2020). Care leavers’ Perspectives on the Family in the Transition from Out-of-home Care to Independent Living. International Journal of Child, Youth and Family Studies, 4 (2), 140–159. DOI: 10.18357/ijcyfs114.2202019992
20. Sulimani-Aidain, S. (2014). Care Leavers’ Challenges in Transition to Independent Living. Children and Youth Services Review, 46, 38–46. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.childyouth.2014.07.022
21. Sulimani-Aidan, Y., Benbenishty, R., Dinisman, T., & Zeira, A. (2013). Care Leavers in Israel: What Contributes to Better Adjustment to Life After Care? Journal of Social Service Research, 39(5), 704–718. https://www.academia.edu/25873521/Care_Leavers_in_Israel_What_Contributes_to_Better_Adjustment_to_Life_After_Care_
22. Strahl, B., Van Breda, A., D., Mann-Feder, V., & Schroer, W. (2020). A Multinational Camparison of Care-leaving Policy and Legislation. Journal of International and Comparative Social Policy, 1, 1–16. https://doi.org/10.1017/ics.2020.26
Published
2023-11-20
How to Cite
Virbalienė, A., & Šimkevičiūtė, L. (2023). Jaunuolių, išėjusių iš bendruomeninių vaikų globos namų, patirtys gyvenant savarankiškai. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 2(19), 89-96. https://doi.org/10.59476/mtt.v2i19.627