UNIVERSALAUS DIZAINO PRITAIKYMO TEORINIAI ASPEKTAI JUDĖJIMO NEGALĖS KONTEKSTE

  • Aristida Čepienė Šiaulių valstybinė kolegija
  • Samanta Petkevičiūtė Šiaulių valstybinė kolegija

Abstract

Straipsniu siekiama teoriškai pagrįsti universalaus dizaino pritaikymą judėjimo negalią turintiems asmenims. Straipsnyje analizuojamas universalaus dizaino pritaikymo aspektai judėjimo negalią turintiems asmenims. Tyrimo metodas – mokslinės literatūros ir teisinių dokumentų analizė. Neįgaliųjų integracijoje vis didesnį vaidmenį atlieka universalus dizainas kaip socialinio dalyvavimo instrumentas. Dalyvavimo procesas ypač svarbus neįgaliojo gyvenime. Žmogus, turintis judėjimo negalę, dažniausiai dėl aplinkos nepritaikymo arba netinkamo pritaikytos aplinkos negali būti savarankiškas, dalyvauti visuomenės gyvenime, jam būtina aplinkinių pagalba. Įstatymai, reglamentuojantys neįgaliųjų integraciją, turėjo įtakos naujai susiformulavusiems universalaus dizaino principams, kurie grindžiami visų asmenų lygiavertiškumu suteikia galimybę judėjimo negalios asmenims jaustis pilnaverčiais visuomenės dalyviais.

Published
2019-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai