ABSOLVENTŲ KOMPETENCIJŲ ATITIKTIS DARBO RINKAI: ABSOLVENTŲ INTERVIU TYRIMAS

  • Irma Spiriajevienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Aušra Rudžianskienė Klaipėdos valstybinė kolegija
Keywords: kompetencijos, absolventai, burnos priežiūra

Abstract

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Burnos priežiūros studijų programų absolventų požiūrį į jų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams. Temai analizuoti buvo atlikta literatūros ir dokumentų analizė bei kokybinis focus grupės interviu. Tokia analizė leidžia įsigilinti į absolventų lūkesčius jų turimų profesinių kompetencijų aspektu. Tyrimo rezultatai, gauti šios analizės pagrindu, suteikia studijų programoms dar didesnes tobulinimo įžvalgas. Apskritojo stalo diskusijos-interviu metu surinkti duomenys buvo įrašyti į garso takelį ir transkribuoti. Kokybinio tyrimo informantai: 7 Kolegijos absolventai, dirbantys odontologijos klinikose. Išanalizavus empirinio tyrimo duomenis, taikant content analizę, gauti rezultatai kategorijų pagrindu parodo tolygų balansavimą tarp puikios kompetencijų atitikties ir galimos tobulėjimo perspektyvos: „Absolventų kompetencijų realizavimas darbo rinkoje rodo tinkamą studentų profesinį pa(si)rengimą“ (11 informantų teiginių), „Absolventų kompetencijų realizavimas darbo rinkoje nukreipia į studijų kokybės tobulinimą“ (11 informantų teiginių). Išryškėjusi dar viena ne tokia gausi teiginių kategorija – „Požiūris į gydytojo odontologo padėjėjo profesiją ir jos palyginimas su burnos higienisto profesija“ (7 informantų teiginiai). Pagal tyrimo teiginių skaičių diskusija-interviu koncentruojasi šiose iš kategorijų sudarytose pagrindinėse subkategorijose: „Tinkamas bendras praktinis pa(si)rengimas“ (4 informantų teiginiai), „Gebėjimas asistuoti gydytojui odontologui“ (5 informantų teiginiai), „Tobulintinos studijų sritys – paskata nedideliems studijų programos pokyčiams“ (4 informantų teiginiai). „Absolventų pasiūlymai norint pakeisti požiūrį į gydytojo odontologo padėjėjo profesiją“ (4 informantų teiginiai). Kitose subkategorijose užfiksuota mažesnė (2–3) patvirtinančių tyrimo dalyvių teiginių koncentracija.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-12-09